Seglora kyrka

1903 Nuvarande kyrka färdigställs efter ritningar av arkitekt Adrian Crispin Peterson med plats för 800 personer.

1916 Seglora "gamla" kyrka demonteras och flyttas till Skansen i Stockholm för en köpesumma om 1 000 kr. Renoveringar som kan nämnas är följande:

1966-67 utförs en reparation efter ritningar av arkitekt Herman Norgren. Invändigt blir det en ny färgsättning, Bänkkvarter ombyggdes med befintliga gavlar och flera bänkrader borttogs så att antalet sittplatser minskade från 800 till ca 480. Befintligt trägolv belades med linoleummatta, nya innanfönster med nya fönsterbänkar i marmor monterades. Under södra och norra läktarna byggdes nya rum med förråd i söder samt sakristia och toalett i norr. Varmluftsystem kompletterades med radiatorer och lucköppning/klockringning elektrifierades samtidigt som elanläggning och belysning i kyrkan renoverades.

1993-94 repareras och förstärks tornet. Ny stålbalkstomme monteras i övre del av torn samt i spiran. Spirans träuppbyggnad samt kopparbeslagning nytillverkas. De nedre tornluckorna igenmurades på insidan i syfte att förstärka tornkonstruktionen. Delar av fasadtegel ommurades/omfogades.

http://www.kyrkokartan.se/056534/Seglora_kyrka

Renovering av kyrkan startar 2017.