Rydboholms kyrka

1852 byggs Rydboholms kapell som ett långhus med kor av fabrikanten Sven Eriksson som drev Rydboholms fabriker, Sveriges första och största mekaniska bomullsväveri. 1884 fick kapellet sin första orgel, byggd av Molander i Göteborg.

1899 byggdes kapellet till med ett torn i nordväst och en sakristia i sydöst. De tidigare stora bågformade fönstren på den sydöstra gaveln vid sakristian sattes igen.

1899/1900 kompletterades kapellet med klockor tillverkade av klockgjutarefirman Joh. Bergman & Co. 1902 fick orgeln en ny orgelfasad inför kyrkans 50-års jubileum.

1918-20 genomfördes en omfattande restaurering som innebar stora invändiga förändringar av kapellet.

Hela kapellet målades om med dekorationsmålningar utförda av John Hedaeus, Borås. Idag finns dessa kvar i fönsternischer, på taklisten, kring dörrparti i vapenhuset samt som takdekorationer kring ljuskronorna.

Samtidigt förändrades stora delar av kyrkans inredning, bl a ny predikstol med ändrad placering, nytt altare och altartavla, krucifix, bänkinredningen m.m.

Endast altarringen blev kvar från den äldre inredningen.

Ett stjärnformat fönster i taket över koret sattes igen och de befintliga väggmålerierna som bland annat bestod av fältindelningar och illusionsmålad tempelgavel på korets sydöstra vägg, målades över.

1934 byggdes tornets övre del om efter ritningar av arkitekt Sigfrid Eriksson.

1936 byggdes kapellets orgel från 1884 om av Olof Hammarberg i Göteborg.

1937 redovisar Sigfrid Eriksson ett förslag till invändig renovering, då bl a bänkraderna målades om tillsammans med flera av dörrarna. Eventuellt målades väggdekoren från 1918-20 över, medan dekoren i fönsternischer m.m. bibehölls. Dörrpartier mot sydväst, till kyrkorum och källare, utbyttes i sin helhet.

1952 målades kapellet om utvändigt inför 100-årsjubileum.

1962 upphör patronatsrätten och Kinnarumma församling tar ett delat ansvar för kyrkan.

1970 övergick hela kyrkans förvaltning till Kinnarumma församling.

1988 Tornluckorna ersattes med fasta jalusier. 1999 lades nytt plåttak i med svartmålad skivtäckning.

2012 Kyrkan står klar efter en omfattande inre och yttre renovering som innebar bl a renovering av dekorationsmålningarna utförda av John Hedaeus, borttagning av några bänkar längst bak och en ny skjutbar glasvägg sätts på plats med mönster från Rydboholmsbolaget som åtskiljer kyrkorummet och en liten samlingssal.

http://www.kyrkokartan.se/056536/Rydboholms_kyrka