Kyrkogårdar och minneslundar

Det finns en del att fundera kring när det gäller gravplats. En grav? Minneslund? Eller en askgravlund? Det finns tre typer av gravplatser i Kinnarumma pastorat. Eftersom all gravsättning betraktas som definitiv enligt begravningslagen är det i praktiken omöjligt att få tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska. Det är därför viktigt att man tänker igenom valet av gravplats noga. Efter kremation ska urnan gravsättas inom ett år. Man behöver alltså inte ta några förhastade beslut.

Enskild gravplats

Enskild gravplats är en egen individuell gravplats för kista eller urna. En gravrättsinnehavare utses för gravplatsen och ett gravbrev utfärdas. Gravrättsinnehavaren har rätt att placera gravsten enligt de föreskrifter som gäller för kyrkogården. Han eller hon bestämmer också hur graven ska anläggas och vilka växter som ska pryda graven, enligt de föreskrifter som finns. Det är också gravrättsinnehavaren som bär ansvaret för att gravplatsen vårdas. Om så inte sker kan gravrätten återtas av kyrkorådet.

Minneslund

Minneslund är en gemensam anonym gravplats, som sköts av pastoratet och hålls i vårdat skick. Eftersom gravsättningen sker helt anonymt, där anhöriga inte deltar, finns ingen egen gravplats att besöka. Minneslund har en gemensam smyckningsplats.

Askgravlund

En askgravlund kan ses som ett mellanting mellan en traditionell enskild gravplats och en minneslund. En plats för askan upprättas där utan gravrätt. Anhöriga som önskar får vara med vid gravsättningen och det finns också möjlighet att reservera plats för make/maka. Vid askgravlunden finns en gemensam smyckningsplats och det är pastoratet som ansvarar för skötsel och plantering, men på anvisad plats kan besökare sätta snittblommor i vaser. I samband med nedsättning av aska kommer även en namnplatta att sättas upp. En askgravlund finns på Kinnarumma kyrkogård men kommer även att anläggas i Seglora.