Foto: Urban Enqvist

Kinnarumma kyrka

På platsen kring nuvarande Kinnarumma kyrka har sammanlagt funnits fyra kyrkobyggnader, tre tidigare kyrkor på nuvarande plats samt en kyrka belägen söder om nuvarande kyrka.

1100-tal  Utgrävningar visar att den första kyrkan var en stavkyrka daterad till 1100-talet.

1690-tal  Stavkyrkan ersattes av en träkyrka med rödmålade spånklädda furutimmer på 1690- talet. Denna kyrka flyttades 1912 till Ramnaparken i Borås, där den än idag ingår i Borås museum.

1904-07  Efter ritningar av arkitekten Adrian Crispin Peterson, Göteborg, uppfördes en ny kyrkobyggnad i sten. Kyrkan revs 1942 på grund av stora tekniska problem.

1940  stod nya kyrkan i Kinnarumma klar och invigdes på den helige Mikaels dag den 29 september och utgörs av en stenkyrka med ett torn i väster, smalare kor i öster och sakristia i norr. Arkitekt Sigfrid Ericson stod för ritningarna. I Kinnarumma kyrka ritade Ericson även kyrkans bänkinredning, orgelfasad, predikstol och altarring. För den konstnärliga utsmyckningen svarade Gunnar Torhamn.

1970  gjordes invändiga renoveringar och bl a utsmyckades predikstolen 1970 av Göteborgskonstnären Joel Mila och tre år senare även läktarbröstningen med målningar.

1975  byggdes läktarunderbyggnaden efter ritningar av arkitekt Arne Nygård. I samband med detta togs de bakre bänkraderna bort och väggarna putsades lika övriga väggar.

http://www.kyrkokartan.se/056535/Kinnarumma_kyrka