En svart flygel med uppfällt lock.
Foto: Venus Angel

Instrument

I Kinnarumma församling har vi under sommaren 2014 begåvats med en Steinway-flygel till Rydboholms kyrka, skänkt av en privatperson.  Ett nygammalt Yamaha-piano köptes in sommaren 2013 genom en donation från Margit Karlssons dödsbo, Kinnarumma.

I maj 2011 invigdes en 20-stämmig orgel fördelat på 2 manualer och pedal i Kinnarumma kyrka, byggd av Bergenblad & Jonsson.Orgeln i Rydboholms kyrka är under utredning. I kyrkligt centrum, Viskafors finns en kistorgel tillverkad av Ålems Orgelverkstad AB.

Orgeln i Seglora kyrka är byggd av Hammarbergs orgelbyggeri och invigdes 1960. Den är mekanisk, har fyra koppel och består av 29 stämmor, fördelade på tre manualer (huvudverk, bröstverk och ryggpositiv) samt ett pedalverk. 

Pianot är ett Schimmel-piano i barockstil med Rennermekanik, tillverkat i Braunschweig 1962 – 63 och införskaffat till kyrkan via Hjorts piano i Väröbacka.

Klimatanläggningar har satts in i 3 instrument. Det innebär jämn temperatur och fuktighet vilket i sin tur medför att instrumentet inte blir ostämt. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att instrumentbeståndet är mycket gott i församlingen. Det är en fröjd att få tjäna församlingen med dessa instrument som vill trösta oss i sorgen och stämma oss till glädje och lovsång.

Fri musikundervisning 

Vi erbjuder undervisning i sång samt i piano- och orgelspel. 

Kontakta Eva Kälvelid för undervisning i piano- och orgelspel 033-207583

Susanna Moberg för undervisning i sång  033-207589