Ett krucifix hänger på väggen bredvid ett fönster med glasmålningar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Gudstjänst

Gudstjänstens möten är centrum för kyrkans liv och skapar gemenskap mellan människa och Gud och mellan människa och människa. I denna gemenskap får vi möjlighet att reflektera över oss själva, våra liv och vår gemensamma värld. Gudstjänsten skapar ett rum där vi får lämna det svåra, det tunga vi bär, och ta emot Guds kärlek och frid. Gudstjänsten rustar oss att gå ut i vardagen och möta människor med den kärlek vi själva får ta emot. Sång och musik, bön och stillhet, reflektion kring bibelordet och nattvardens mysterium - då vi delar bröd och vin - formar vår gudstjänst, som vi önskar ska öppna upp för delaktighet och gemenskap för alla åldrar.

Kom och fira gudstjänst. Tider för den närmaste perioden hittar du i kalendern på startsidan under fliken  ”Klicka för att se vad som händer i våra församlingar”. Så annonserar vi varje lördag i predikoturerna i Borås tidning och även i Markbladet. Sommarens gudstjänsttiderna hittas även i Kyrknytt, vårt församlingsblad som finns i en digital utgåva här på hemsidan.