Gravskötsel

Gravskötsel

Om man inte kan sköta graven själv erbjuder vi avtal om gravskötsel. Avtalen är antingen faktura- eller avräkningsavtal. Vid avräkningsavtal betalar man in en större summa och varje år avräknas aktuell årsavgift.

I fullskötseln ingår vår- och sommarplantering inklusive rensning och vattning samt granristäckning och vinterdekoration på hösten. Det finns även möjlighet att dela upp skötseln och bara beställa det som man behöver. Tex kan man beställa endast vattning eller endast granris osv.

Om gravstenen behöver tvättas kan vaktmästaren åta sig det mot en särskild avgift. Kontakta vaktmästaren på aktuell kyrkogård om du vill veta mer om detta. Vill du veta mer om gravskötsel i allmänhet på församlingens kyrkogårdar kan du kontakta expeditionen 033-20 75 80.