Foto: Gunnar Jacobson

Gravrättsinnehavare

Information från kyrkogårdsförvaltningen

På ett antal gravar på våra kyrkogårdar finns det ingen registrerad gravrättsinnehavare.  Före den 1 april 1991 fanns det ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen (Kinnarumma Pastorat) för begravningsverksamheten.

Kyrkogårdsförvaltningen söker därför nu gravrättsinnehavare till ett antal gravar där gravrättsinnehavare saknas.

Är du gravrättsinnehavare, släkting eller närstående till gravsatta på dessa gravar, vänligen ta kontakt med kyrkvaktmästare eller expeditionen.

De gravar som avses finns anslagna på anslagstavlor vid kyrkogårdarna och är dessutom skyltade med samma gröna skyltar som på bilden, på kyrkogården. Du hittar dom även här nedan.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent innan 2024-05-31 kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Hör av er till

Kyrkvaktmästare Gunnar Jacobson 033-207598

Expeditionen 033-207580

Information från kyrkogårdsförvaltningen

På ett antal gravar på våra kyrkogårdar finns det ingen registrerad gravrättsinnehavare.  Kyrkogårdsförvaltningen söker därför nu gravrättsinnehavare till gravar där gravrätten går ut 31/12 2021. Är du gravrättsinnehavare, släkting eller närstående till gravsatta på dessa gravar, vänligen ta kontakt med kyrkvaktmästare eller expeditionen. De gravar som avses finns anslagna på anslagstavlor vid kyrkogårdarna och är dessutom skyltade med samma gröna skyltar som på bilden, på kyrkogården. Du hittar dom även här nedan.

Kyrkvaktmästare Gunnar Jacobson 033-207598

Expeditionen 033-207580