Foto: David Beale

Markören

Vår yngre kör Markören är för tjejer i åldrarna ca 20–50 år. Här sjunger vi två eller trestämmigt och en mycket blandad repertoar. Det kan vara pop, lovsånger, musikal, gospel, schlager, visor och klassiskt. Inte heller här behöver man vara van eller kunna läsa noter. Oftast får man inspelningar skickade till sig på sin stämma så man kan också öva hemma när man inte har möjlighet att komma på en övning. Denna kör har två konserter eller liknande per termin och övar september-november. Körledare är Astrid.