Kyrkogårdar och minneslundar

Det finns en del att fundera kring när det gäller gravplats. En grav, minneslund eller askgravplats? Det finns tre typer av gravplatser i Kinna-Fritsla pastorat.

Foto: IKON

Eftersom all gravsättning betraktas som definitiv enligt begravningslagen är det i praktiken omöjligt att få tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska. Det är därför viktigt att man tänker igenom valet av gravplats noga. Efter kremation ska urnan gravsättas inom ett år. Man behöver alltså inte ta några förhastade beslut.

Enskild gravplats

Enskild gravplats är en egen individuell gravplats för kista eller urna. En gravrättsinnehavare utses för gravplatsen och ett gravbrev utfärdas. Gravrättsinnehavaren har rätt att placera gravsten enligt de föreskrifter som gäller för kyrkogården. Han eller hon bestämmer också hur graven ska anläggas och vilka växter som ska pryda graven, enligt de föreskrifter som finns. Det är också gravrättsinnehavaren som bär ansvaret för att gravplatsen vårdas. Om så inte sker kan gravrätten återtas av kyrkorådet.

Minneslund

Minneslund är en gemensam anonym gravplats, som sköts av pastoratet och hålls i vårdat skick. Eftersom gravsättningen sker helt anonymt, där anhöriga inte deltar, finns ingen egen gravplats att besöka. Minneslund har en gemensam smyckningsplats.

Nya askgravplatsen i Kinna

En askgravplats är en relativt ny form av gravskick som blir allt mer efterfrågad. Gravsättning i askgravplats är ett bra alternativ för anhöriga som önskar en personlig gravplats men som känner att det är för mycket arbete med en traditionell grav. Askgravplatsen kan beskrivas som ett slags mellanting mellan den traditionella gravplatsen och minneslunden.