Gudstjänst

Församlingen samlas till gudstjänst så gott som varje söndag och helgdag. Gudstjänsten är församlingens och den enskildes möte med Gud.

Ordningen i gudstjänsten går tillbaka till den judiska synagogans gudstjänst från Jesu födelse och är än idag i stort sett gemensam för alla kyrkor över hela världen. Temat varierar med kyrkoårets tid och gudstjänstens inriktning varierar också över året. Här försöker vi också få gudstjänstlivet att spegla församlingens mångfald. 

Tanken är att gudstjänsten ska uttrycka vår tro på Gud och skapa ett möte mellan oss som individer och himlen. Församlingen tillsammans med präst formar gudstjänsten till ett genuint uttryck för tron. 

Välkommen att fira gudstjänst i någon av våra tre kyrkor. Gudstjänster för den närmaste perioden hittar du i kalendern på startsidan.