Gravstensäkerhet

Test av gravstenar

Testet går till så att vi drar/trycker med 35 kg och om stenen inte klarar detta kommer berörda innehavare att kontaktas via brev.

Vissa stenar som är väldigt instabila läggs ned direkt.

Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att fel åtgärdas och det är gravrättsinnehavaren själv som får kontakta stenhuggare för att få stenen iordninggjord samt bekosta detta.

Gravrättsinnehavare har möjlighet att återlämna gravplatsen om man inte vill åtgärda felen, då kommer förvaltningen att ta bort stenen.

Vid frågor får du gärna kontakta oss.