Präst

Kinda pastorat består av fem levande församlingar runt Kisa i den vackra Kindabygden med 4000 medlemmar och ca 30 anställda. Det är aktiva församlingar med mycket verksamhet men också näringsverksamhet och förskola. Till detta pastorat söker vi nu en präst.

Det är en tjänst i församlingarna med inriktning på vuxenverksamhet, enskilda samtal och diakoni bland äldre. Här är en tjänst med stor frihet att påverka utformningen men har inriktning på vuxenväxt, våra äldre och ideellt engagemang. Vi erbjuder dig en spännande tjänst och naturligtvis den fortbildning som du behöver för din tjänst. 

Vi söker dig som: 

- Vill jobba självständigt
- Är väl förankrad i dig själv och din prästidentitet
- Vill leda gudstjänster på äldreboenden och utveckla diakonin bland äldre
- Vill tillsammans med diakon utveckla det ideella arbetet
- Vill vara en del av det ekumeniska arbetet
- Vara ledamot i församlingsråd
- Vill arbeta med prästuppgifter som gudstjänster och förrättningar
- Har B- körkort och tillgång till bil

Du ska vara prästvigd i Svenska kyrkan. 

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta 
Kyrkoherde Sara Olofsson, tfn 0494-29 04 43.
sara.olofsson@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari till
kinda.pastorat@svenskakyrkan.se

Fackliga kontaktpersoner är;
SSR Anna-Carin Gabelic
073-087 61 96
anna-carin.gabelic-rso@akademssr.se

Vision Marianne Karlsson
0143-298 59
marianne.karlsson2@svenskakyrkan.se