Foto: Kinds pastorat

Trivselcafé i Hillared

Café för gemenskap och samtal

Vi träffas varannan onsdag (ojämna) kl. 14.30-16.00 i Hillareds församlingshem. Vi börjar med att dricka kaffe, sedan har vi högläsning ur någon bok. Just nu läser vi om livet på 40-talet i ett litet järnvägssamhälle. Vi minns och delar erfarenheter. Träffen avslutas med en liten andakt.

Kontakt:

Maria Andersson

Maria Andersson

Svenska kyrkan i Kind

Diakon i Sexdrega