Foto: Kinds pastorat

Sociala medier

Våra kanaler i Kinds pastorat

Facebook
facebook.com/svenskakyrkankind · Svenska kyrkan i Kinds pastorat

facebook.com/vuxenbarnsvenljunga · Öppen förskola i Svenljungabygdens församling

facebook.com/irl.svenljunga · Ungdomsgruppen IRL i Svenljunga

 Instagram

Svenskakyrkankind · Svenska kyrkan i Kinds pastorat

Barnoungdom · Barn och ungdomsverksamheten i Svenljungabygdens församling.