Livsviktigt

Nu byter vi namn på vår tidnings-hälsning från Kinds pastorat och våra församlingar.

Livsviktigt säger så mycket mer än bara HEJ!
Här vill vi informera och lyfta fram viktig information och dela tankar med dig som boende i vårt pastorat.
Mycket nöje med det första numret: Pilgrimsleden – en led till lugn och ro.
Utkommer 6 gånger / år med start fredagen den 31 maj.