Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Miniorerna i Svenljungabygden

Miniorerna är en verksamhet för barn i förskoleklass-åk 3. Onsdagar 13.30-15:00

Miniorerna träffas på onsdagar 13.30-15:00 i Svenljunga församlingshem. 

I dessa tider har vi fått sätta en begränsning på deltagare i gruppen till 15 st barn.

Vi börjar med ett gemensamt mellanmål. Därefter samlas vi runt en berättelse ur barnens bibel. Vi sjunger, leker och spelar drama för den som vill och det finns alltid möjlighet till skapande verksamhet.

Vår verksamhet är kostnadsfri. Vi vill bara ”låna” barnen några söndagar
(vanligtvis 2) under terminen då vi har Kort & Gott-gudstjänster när barnen medverkar med något som vi övat. Hela familjen är naturligtvis välkomna att vara med i kyrkan och höra barnen sjunga m.m.

Ledare: Mikael Hultberg och Lena Aaberg

Mikael Hultberg

Mikael Hultberg

Svenska kyrkan i Kind

Barn- och ungdomsledare i Svenljungabygden

Lena  Aaberg

Lena Aaberg

Svenska kyrkan i Kind

Barn- och ungdomsledare i Svenljungabygden

Mer om Lena Aaberg

Svenljungabygden