Kyrkliga syföreningen Mjöbäck-Holsljunga

Vi möts för gemenskap, handarbete och fika.

Överlida församlingshem kl 18.30-20.30 följande tisdagar:

10 jan,

7 feb,

7 mars

och 4 april.

För att samla in till hjälpverksamhet av olika slag ordnar vi kyrkkaffen några gånger per år och basar vartannat år.
Kontakt: 
Ordf. Marie Nyman 070- 676 08 95
Diakon Annika Lindman 0325-61 21 33