Internationella gruppen i Svenljungabygden

Att tänka globalt i Svenljungabygdens församling INSTÄLLT

Vi vill informera hela församlingen om vår omvärld och dess behov och inspirera alla att ta ansvar för att alla människors grundläggande rättigheter, mat, vatten och tak över huvudet tillgodoses. Grunden för vårt engagemang är Jesu exempel att hjälpa andra och hans befallning ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar …… Och jag är med er alla dagar till tidens ände.” Matt.28:18-20.

Vårt engagemang sträcker sig över en rad olika verksamheter:

Svenska Kyrkans internationella arbete och deras 2 stora insamlingsperioder, i fastan och i advents- och julkampanjen. Första söndagen i advent är vi med i församlingens stora adventsfest med lotterier och försäljning till förmån för olika hjälporganisationer.

SKUT – Svenska kyrkan i utlandet. Vi informerar om deras verksamhet ute i världen.

Vår församling är Fairtrade-diplomerade, vilket betyder att vi serverar enbart fairtrademärkt te och kaffe och i så stor utsträckning som möjligt andra produkter. Varje år deltar vi i Fairtrade challenge, Fairtradefikadagen, då vi bjuder på kaffe och choklad på Ica. 
Vi är styrgrupp för det arbetet.

 Vi samarbetar med andra, bl.a. när FN-dagen firas och på sommarmarknaden i Svenljunga.

 Internationella gruppen i Svenljungabygdens församling består just nu av 6 personer men blir gärna fler.

Vill du veta mera vad som pågår i världen?
Gå in på Svenska kyrkans blogg för Internationellt arbete.

 Monica Segernäs

Monica Segernäs

Svenska kyrkan i Kind

Diakoniassistent i Svenljungabygden