Foto: Kinds pastorat

Ideella medarbetare i Sexdrega

Som ideell medarbetare i din församling blir du delaktig i kyrkans arbete.

Vill du bidra på din fritid så kan du göra det på många olika sätt, med något som just du är duktig på eller med något du är särskilt intresserad av. Ditt engagemang kan innebära något enkelt som blir något väldigt värdefullt för andra. Du kan dela med dig av din omsorg och din tid. Vill du vara ideell i Sexdrega församling?

Kontakt:

Maria Andersson

Maria Andersson

Svenska kyrkan i Kind

Diakon i Sexdrega