Gudstjänster på Gudarpsgården,

Varje onsdag kl. 14.15 firas gudstjänst på vårt äldreboende Gudarpsgården. Gudstjänsterna är öppna för alla!