Besöksgrupp Mjöbäck-Holsljunga

Eija Liljerup, Holsljunga
Birgit Björendahl, Holsljunga 
Birgit Carlsson, Överlida
Inger Johansson, Överlida
Marie Nyman, Mjöbäck
Kerstin Bertilsson, Mjöbäck