Underverket - församlingsblad

Församlingens församlingsblad som distribueras till alla hushåll i Kiladalens församling och också går att läsa här på webben. Se länk nedan...

Underverket

Församlingsbladet "Underverket" kommer ut med tre utgåvor per år och delas ut till alla hushåll i Kiladalens församling.

I bladet finns information både om sådant som har hänt sedan sist, vem som gör vad och kommande aktiviteter i församlingen. Kalendariet gäller för fyra månader i taget och innehåller, med reservation för eventuella ändringar, församlingens gudstjänster och evenemang under perioden.  Mittuppslaget kan enkelt tas ut och sparas tills nästa utgåva kommer.

Vi hoppas att du tycker att bladet är informativt och läsvärt. Hör gärna av dig med tips och synpunkter till redaktionen via församlingsexpeditionen.

Klicka här för att ladda ned det senaste församlingsbladet  ”Underverket” som pdf.

Aktuella uppgifter

För att få den allra senaste, korrekta, informationen rekommenderar vi att man läser här på webben under rubriken "Kalender med gudstjänster och evenemang". Titta också in på församlingens Facebook och Instagram.
Någon gån annonserar församlingen också i lokaltidningarna Södermanlands Nyheter och Norrköpings Tidning.

Gratisappen

Har du en smart mobiltelefon kan du ladda ned Svenska kyrkans gratisapp "Kyrkguide" som hjälper dig att hitta till kyrkor i hela Sverige och innehåller kontaktuppgifter, kalendarier och mycket annat.
(OBS för närvarande kan man i appen se verksamhet som pågår i kyrkorna. För information om vad som händer i församlingshem och på andra platser - se ovan)

Kontakt

Det går naturligtvis också bra att kontakta församlingen på telefon eller mejl. Kontaktuppgifter till församlingsexpedition och personal hittar du i vänstermenyn.

/Kiladalens församling