Mötesplats skylt
Foto: Anne-Sofie

Stavgång

Vi promenerar tillsammans!

Tisdags- och lördagsmorgnar kl. 09.00 promenerar vi tillsammans med (eller utan) stavar. Drop in.
Samling på parkeringen nedanför Bergshammars kyrka (Kyrkvägen). Välkommen!

 

Kontakt: Kiladalens församling, 0155-570 02 eller mejl