Juni 1927 konfirmation i Kila kyrka
Foto: Okänd

Släktforskning

Att släktforska är populärt!

Populärt

Ibland vänder sig forskare hit till Kiladalens församling för att söka uppgifter om platser eller släktingar som har anknytning till Kiladalen - eller de gamla församlingarna Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila.

Landsarkiven

Vi brukar hänvisa släktforskare vidare till landsarkiven eftersom dessa numera förvarar Svenska kyrkans folkbokföringshandlingar. Landsarkiven har hand om hela Sveriges kyrkböcker med uppgifter om födda, vigda och döda samt husförhörslängder med mera. Mer information hittar du på Statens arkivs webbplats via denna länk: http://www.statensarkiv.se/
(Äldre material från Bergshammars, Tuna, Lunda och Kila församlingar förvaras på landsarkivet i Uppsala)

Fler tips

Du kan eventuellt också vända dig till Sveriges släktforskarförbunds webbplats för att hitta ytterligare tips för att komma vidare i din släktforskning. Här är länken till deras webbplats:
http://www.genealogi.se/

Ytterligare ett tips är att kontakta traktens hembygdsföreningar. För kontaktuppgifter - se föreningarnas hemsidor: Bergshammars hbf, Tuna hbf, Lunda hbf och Kila hbf.

Gravböcker 

Då församlingen är huvudman för begravningsverksamheten förs gravböcker med uppgift om personer som gravsatts på någon av kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila.

Församlingen söker gravrättsinnehavare och andra med anknytning

Arbetet med att uppdatera och rätta äldre uppgifter i böckerna pågår fortlöpande och vi är därför tacksamma för din kontakt avseende gravplats som du har anknytning till eller har upplysningar om. Läs mer om detta och varför det är viktigt!

Kontakt

I menyn finns kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen och medarbetare i Kiladalens församling och det går också bra att använda formuläret nedan.

Varmt välkommen!

/Kiladalens församling

Jag har frågor om, eller kan lämna upplysningar om en gravplats på någon av kyrkogårdarna i Kiladalens församling: Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila.

Gravrättsinnehavare sökes

Under året tas ett antal gravstenar och andra gravvårdar bort från kyrkogårdarna i Kiladalens församling. Vissa har återlämnats av gravrättsinnehavare medan andra tillfaller församlingen efter att gravrättsinnehavare eller anhörig trots eftersökning inte kan återfinnas.

Fortlöpande pågår uppdatering av uppgifter som rör gravrättsinnehavare och även gravskötselavtal och gravsättningar. I våra handlingar saknas i vissa fall AKTUELLA namn- och adressuppgifter för gravrättsinnehavare eller anhöriga varför vi ber kyrkogårdsbesökare och andra om hjälp.

Kontakta kyrkogårdsvaktmästare eller församlingsexpeditionen för att kontrollera uppgifter som rör gravplatser som du själv har anknytning till eller har upplysningar om.