En följeslagare i Fastan

Fastan har börjat och vi får följa Jesus på hans väg mot korset. Men det handlar lika mycket om min livsvandring och mina val. Vart är jag egentligen på väg? Då kan det kännas bra att någon tar mig vid handen och slår följe med mig.

Inför varje vecka, på söndagar ända fram till Stilla veckan, läggs en ny reflektion med bibeltext och bön för veckan ut här. 


Vad Jesus bar för dig

En följeslagare i Fastan  - av Lennart Lundström

 

Om man vill förstå Gud, 
måste man börja med hans sår.

Om man vill förstå korset, 
måste man stå under det.

En berättelse om vad Jesus bar på under sitt lindande - för Dig

Vecka 12 Bibeltext och bön i fastan

Han bar på världens synd - obs singularis
Han kommer att ta det till graven - och begrava det där.

 Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
(Jes 53:3-6)

 

Väx i mig,
stråla i mig mer och mer,
upplys mig, eviga ord,
du själens ljuva ljus.
Tona i mig
mer och mer hörbart,
Ord från Fadern,
Ord av kärlek:
Jesus.

Vecka 10 bibeltext och bön i fastan

Han bar på lärjungarnas besvikelse - de hade trott han skulle vart någon annan
Det verkar som vi fortfarande missförstår. Det går så sakta så sakta in:
Han är den Andre Adam som uppvisar en ny sorts människa. Han är en Andra Moses med ett nytt Bud
och det handlar om kärlek.

Han samlade de tolv omkring sig och sade till dem: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.” Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade. (Luk 18:31-34)

 

 Vi är svaga – vänd vår svaghet i styrka.
Vi är livrädda – hela oss med din närhet.
Vi tror – hjälp oss förtrösta än mer.
Vi älskar – hjälp oss älska mer, mer, ja än mer,
hjälp oss framförallt att älska dig.  

Vecka 9 Bibeltext och bön i fastan

Han bar en livklädnad som inte hade någon sömnad
Vid ett annat tillfälle, också den gången mitt uppe bland en
massa folk, rörde någon vid den livklädnaden och sa
"Om jag åtminstone får röra vid hans kläder" (Mark 5:25-34)
Var så god, gör det: Kom nära, Han är nära.

 

  Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sade därför till varandra: ”Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som skall ha den.” Ty skriftordet skulle uppfyllas: De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.
(Joh 19:23-24)

 

Gud, du andas genom allt
så att hela världen levar
varje natt och varje dag,
andetag för andetag.
Vi som döptes till ditt ljus
leds av dig mot mörkrets hjärta
för att möta Kristus där;
han som alla bördor bär.
Ingen av oss vandrar nu ensam ut i arbetsdagen;
i vår vardag tjänar vi honom som ger världen liv. 

 

VECKA 8 BIBELTEXT OCH BÖN I FASTAN

Han bar en törnekrona – medelhavsländers-varianten som ser ut som 4-tums spik och av alla ställen indrivna i pannan

De gjorde narr av honom.
Och var så säker på att det kändes.
Om du har upplevt, som jag har gjort det,
att mobbas, göras till åtlöje - än en gång;
Gud har varit med om det.

 Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och de hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: ”Var hälsad, judarnas konung”, och de gav honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: ”Jag för ut honom till er för att ni skall förstå att jag inte finner honom skyldig till något.”
Jesus kom ut, med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sade: ”Här är mannen.”
(Joh 19:1-5)

 

 Du som av kärlek varm
blödde för mig,
drag mig för varje dag
närmare dig.
Fyll du mitt hjärta så
att jag av kärlek må
offra med fröjd också
något för dig.

 

Vecka 7 bibeltext och bön i fastan

Han bar en timmerstock - ena halvan av ett kors
Han visste såklart, att det var det han bar - ena halvan av ett kors, inte vilket kors som helst - hans, 800 m kanske, gick han och bar på det och inte utan åskådare men mitt bland folk som vädrade blod.
Så när vi bär på något, 
vad det än är och inte förstår... Gud förstår.

Då utlämnade Pilatus Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota.
Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung.
(Joh 19:16-19)

 

Kärlekens hemlighet,
låt mig få del av den.
Jag är självisk, Gud,
älskar ju knappt min vän.

Den som går mig emot
håller jag inte kär,
tröttnar så fort på dem
som jag skall hjälpa här.

 Herre, mitt snåla jag
kan det förvandlas än?
Kärlekens hemlighet,
låt mig få del av den.