Foto: Anne-Sofie

Musik och Soppa i våren 2024

I något av församlingshemmen serveras hemlagad soppa några tisdagar varje termin. Varje gång bjuds också på ett kortare musikaliskt program i en kyrka i närheten. Varmt välkommen!

Följande datum serveras musik (ca 25 minuter) och därefter hemlagad soppa. Drop in. (Undantag för ”Sommaravslutning 11/6. Se nedan):

 

 

Tisdag 14/5

KL.12.00 Musik i Bergshammars kyrka. Gästande kören ”Capella Snöstorp” under ledning av Elvira Tufvesson. 
Kl. 12.30 Soppan serveras i  Bergshammars församlingshem intill kyrkan. 
Kören Kiladalens Evergreens under ledning av Marianne Castegren.


Tisdag 11/6 Vårterminsavslutning på Stjärnholms slott

KL.11.15 Samling i kapellet på Stjärnholms slott
12.00 Lunchbön i kapellet
12.15 Lunch i slottets restaurang

Pris: 40 kr som betalas till ACT Svenska kyrkans viktiga arbete i världen.
Plusgiro 900 12 23


OBS Du måste anmäla dig! Anmälan till Peter Lindbom senast den 20/5 2024.

Kontakt och information

Peter Lindbom 072-561 65 51 peter.lindbom@svenskakyrkan.se

 

Välkommen!