Meny

Kyrkogrupper

I Kiladalens församling finns fyra lokala kyrkogrupper

Kyrkogrupper 

Före 2006 var Kiladalens församling (tidigare Tuna pastorat) uppdelad i fyra fristående församlingar: Bergshammars, Tuna, Lunda och Kila församling.
Efter sammanslagningen bildades "Kyrkogrupperna".

I  Kyrkogrupperna träffas förtroendevalda, kyrkvärdar och andra församlingsbor på ideell basis för att engagera sig lite extra för och i den bygd/församlingsdel som intresserar, där man bor eller där man har sina rötter. 
Deltagarna i kyrkogrupperna engagerar sig i och stödjer efter eget intresse och förmåga gudstjänstlivet och andra typer av verksamhet i "sin" del av församlingen.

Aktiviteter

Under året arrangeras bland annat stavgång, kyrkkaffen, musikcaféer, bokcirkel, och filmvisningar på storbild.

Kontakt

I Kiladalens församling är vi glada att så många människor tycker att det är trevligt att vara ideella krafter här och vi välkomnar ännu fler att var med!
Du som vill veta mer och/eller prova på att vara med i en kyrkogrupp eller hjälpa till vid något tillfälle -  hör gärna av dig till församlingsexpeditionen för kontaktuppgifter.
Eller använd formuläret nedan.

Telefon församlingsexpeditionen tel 0155-570 02 Epost

Jag söker kontakt angående kyrkogrupperna i Kiladalens församling