En kvinna står bakom en disk med tepåsar och muggar och ler mot någon.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkogrupper

I Kiladalens församling finns fyra lokala kyrkogrupper

Kyrkogruppsamling 25/9 2022

Söndagen den 25/9 kl 15.30 i Lunda kyrka

Under den här träffen samlar vi intryck och erfarenheter från sommarens ”Öppen kyrka”. Många har hjälpts åt att hålla kyrkorna öppna och säkert finns mycket att prata om och idéer att ta med sig till nästa sommar... 

Vi vill också blicka framåt och se hösten och våren som ligger framför oss. Vad vill vi arbeta för? Vilka aktiviteter och idéer är intressanta att bygga vidare på? Vem vill vara med i en kyrkogrupp och vara en ideell utefter sina egna förutsättningar och intressen?

Välkommen till kyrkogruppsamlingen!
(Och bjud gärna med någon annan som kan vara/bli intresserad). 

Vänliga hälsningar 
Carl-Johan Falk, kyrkoherde

Kyrkogrupper 

Före 2006 var Kiladalens församling (tidigare Tuna pastorat) uppdelad i fyra fristående församlingar: Bergshammars, Tuna, Lunda och Kila församling. Efter sammanslagningen bildades de fyra "Kyrkogrupperna" med särskild anknytning till församlingslivet i någon av de gamla församlingarna (socknarna).

Välkommen

I  Kyrkogrupperna är du välkommen oavsett om du bor i Kiladalen eller någon annanstans. Här träffas alla som vill engagera sig lite extra för, och i, en bygd/församlingsdel där man bor, har bott, har sina rötter eller är ”bara” är intresserad av. Man engagerar sig ideellt och stödjer efter eget intresse, tid och förmåga gudstjänstlivet och andra typer av verksamhet i "sin" del av församlingen. 

Aktiviteter

Stavgång, kyrkkaffen, musikcaféer, föreläsningar och filmvisningar är några expempel på trevliga och viktiga aktiviteter som kyrkogrupperna är involverade i. 

Kontakt

I Kiladalens församling är vi glada att så många tycker att det är trevligt att vara ideell här - och vi välkomnar ännu fler att var med!

Du som vill veta mer och/eller prova på att vara med i en kyrkogrupp eller hjälpa till med något en enstaka gång -  hör gärna av dig till församlingsexpeditionen för kontaktuppgifter eller använd formuläret nedan.

Telefon församlingsexpeditionen tel 0155-570 02 kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se

Jag söker kontakt angående kyrkogrupperna i Kiladalens församling