Bergshammars kyrkogård
Foto: Anne-Sofie

Kyrkogård dokument

Här finner du dokument som rör gravsättning och gravskötsel i Kiladalens församling

Bergshammars kyrkogård

Medgivande gravsättning i askgravlund Bergshammar

Beställning av namnplatta askgravlund

Kila kyrkogård

Medgivande gravsättning i askgravplats - Kila kyrkogård

Beställning av namnplatta askgravplats

Anmälan gravrättsinnehavare med begränsad gravrätt

(gäller endast askgravplats Kila kyrkogård)

Medgivande gravsättning minneslund

Lunda kyrkogård

Medgivande gravsättning askgravplats Lunda
Beställning namnskylt askgravlund. Kontakta församlingen.
Medgivande gravsättning minneslund. 

Tuna kyrkogård

Medgivande gravsättning minneslund.

Gravskötsel Bergshammars, Tuna, Lunda och Kila kyrkogårdar

Folder gravskötselavtal 2022 i pdf-format

Avtal/beställningsblankett gravskötsel 2022 i pdf-format


Övrigt

Blankett för återlämnande av rätt till gravplats

Blankett för anmäla ny gravrättsinnehavare