Foto: Magnus Aronson IKON

Internationella gruppen

Internationella gruppen ordnar olika aktiviteter för att stödja ACT Svenska kyrkan - Svenska kyrkans internationella hjälpverksamhet över hela världen

internationellt i kiladalens församling - Hjälp oss att hjälpa!

Genom ACT Svenska kyrkan stödjer Svenska kyrkan många projekt runt om i hela världen. Projekt och teman har olika inriktningar och mål men gemensamt för dem alla är att människorna som stödet riktar stig till ofta själva ska vara med och påverka och förändra sina liv. Man svarar på behov som lokala kyrkor och organisationer sjävlva ser på plats. På det sättet kan insatserna ge bestående och hållbara förändringar.

Alla församlingar bidrar till de årliga Jul- och Fasteinsamlingarna,  och många av kollekterna under resten av året går också till kyrkans internationella arbeten - både akuta insatser i form av katastrofhjälp och till långsiktiga projekt.

I Kiladalen

I Kiladalens församling stöttar vi också ACT Svenska kyrkan (f.d. Svenska kyrkans internationella arbete) på andra sätt. Bland annat finns vår internationella grupp vars ideella krafter arbetar med att ordna aktiviteter och insamlingar m.m. varefter de insamlade medlen skickas till Svenska kyrkans internationella hjälpverksamhet för fördelning till olika ändamål. 

Ett alldeles särskilt projekt

Tillsammans med barn och unga i församlingen har ett av kyrkans alla projekt röstats fram som vi särskilt kommer att stötta under 2018 och framåt. Internationella gruppen och ungdomarna i Ungdomsgruppen har gjort ett första urval bland mängden hjälpprojekt och därefter har de yngre barnen fått rösta fram ett av fyra projekt som de har känt allra mest för:

Vi vill gärna bli fler

Internationella gruppen i Kiladalens församling blir gärna större. Du som är intresserad av internationella frågor och vill veta mer om engagemanget i Kiladalen, och Svenska kyrkan nationellt, är  välkommen att höra av dig till gruppens kontaktperson för att få veta vilka projekt som pågår och när gruppen träffas nästa gång.

Kontakt

Diakoniassistent Peter Lindbom, telefon och SMS 072-561 65 51
peter.lindbom@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen telefon 0155-570 02 kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se

Du kan också använda kontaktformuläret nedan.

Jag vill ha kontakt med Kiladalens församling