Askgravplats Lunda kyrkogård
Foto: Annsofi

Gravskick i Kiladalens församling

I församlingen finns flera olika typer av gravskick

Nedan följer en mycket kortfattad beskrivning av förekommande gravskick på kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila.

På kyrkogårdarna i övriga landet kan i vissa fall variationer förekomma beträffande  benämning och regelverk kring gravsättning och gravskick som minneslund, askgravplats och askgravlund så välkommen att kontakta församlingen för mer detaljer kring vad som gäller här i Kiladalen.

 

Kistgravplats (Jordbegravning)

Kistgravar finns på alla fyra kyrkogårdarna i församlingen. 
Här kan en gravanordning (sten, kors m.m.) sättas upp om så önskas. Tillstånd för detta söks hos församlingen i förväg. Efterföljande gravsättning av urnor kan också ske här.  Efterlevande gravrättsinnehavare ansvarar själva för skötsel på platsen och kring ev. gravanordning och kan välja att utföra den själva eller, om man vill, köpa tjänsten.


Urngravplats

Urngravplatser finns på alla fyra kyrkogårdarna i församlingen. 
I urngravplatsen finns det inte utrymme för att sätta ned en kista. 
Även här kan en gravanordning (sten, kors m.m.) sättas upp om så önskas och tillstånd för detta söks hos församlingen i förväg. Efterlevande gravrättsinnehavare ansvarar själva för skötsel på platsen och kring ev. gravanordning och kan välja att utföra den själv eller, om man vill, köpa tjänsten.

I urngravplats gravsätts urna, max 28 cm i diameter och nedbrytbar på 15 år. Även askkartong eller askpåse (tygpåse).


Minneslund

Finns på kyrkogårdarna i Tuna, Lunda (Jönåker) och Kila.
Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Anhöriga närvarar inte vid själva gravsättningen.

Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar och plantering förekommer inte. Kyrkorådet svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

I minneslund gravsätts aska i askkartong.


Askgravplats

Finns på kyrkogårdarna i Kila och Lunda (Jönåker). Planeras även i Tuna.
Askgravplatsen är ett gravskick med kollektiv karaktär, men den skiljer sig mot minneslunden såtillvida att det inte är fullt så anonymt som i minneslunden. Ytterligare en gravsättning kan ske invid den första. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen. Namnskylt monteras på gravplatsen.

Askgravplats upplåts med ”begränsad gravrätt” med restriktioner och är kopplad till ett obligatoriskt gravskötselavtal. En avgift tas ut vid gravsättning här (Pris 2022- :  8 500 kr + 500 kr för namnskylt för 25 år. (Vid ytterligare gravsättning endast för överskjutande antal år samt ny skylt)

Kyrkorådet ansvarar för vården av askgravplatsen och för all plantering inom området. Endast snittblommor, gravljus och en vinterdekoration får placeras intill stenen. 

I askgravplats gravsätts urna, max 28 cm i diameter och nedbrytbar på 15 år. Även askkartong eller askpåse (tygpåse).


Askgravlund

Finns på Bergshammars kyrkogård.
En askgravlund  är en mindre anonym variant av minneslund - ett ”mellanting ” mellan minneslund och askgravplats (utan gravrätt). Ytterligare en gravsättning kan ske invid den första. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen men platsen får inte markeras. I stället beställs en obligatorisk namnskylt som monteras i en gemensam ”bok” invid askgravlunden (2022- 500kr)

Kyrkorådet ansvarar för all skötsel och plantering. Snittblommor och ljus får endast placeras på särskild plats vid askgravplatsen. Annan utsmyckning är inte tillåten.

I askgravlund gravsätts askpåse (tyg).

 

Låneurna och bårtäcke
Vid behov finns två stycken ”låneurnor” att använda vid begravning efter kremering (ex. akt med urna). Urnor i vitt eller ek.

Församlingen har tre stycken vackra bårtäcken att använda vid begravningsgudstjänster i någon av församlingens kyrkor. Bårtäckena lånas ut utan kostnad.

Klicka och läs mer om låneurna och bårtäcke här (Fliken ”Begravning”)