Meny

GDPR

Dataskyddsombud i Kiladalens församling

Enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR som gäller från den 25 maj 2018 ska varje organisation utse ett dataskyddsombud.  Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

I Kiladalens församling har följande person utsetts av Kyrkorådet till Dataskyddsombud (Protokoll 2018-11-08):

Dataskyddsombud i Kiladalens församling


Peter Lindbom
072-561 65 51
peter.lindbom@svenskakyrkan.se