GDPR och hantering av personuppgifter

Dataskyddsombud i Kiladalens församling och information om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter

Enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR som gäller från den 25 maj 2018 ska varje organisation utse ett dataskyddsombud.  Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

I Kiladalens församling har följande person utsetts av Kyrkorådet till Dataskyddsombud (KR 20220406 Dnr F 2022-00161.11)

Dataskyddsombud i Kiladalens församling


Jerker Rolander
0155-22 81 44
jerker.rolander@svenskakyrkan.se

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.