Foto: Anne-Sofie

Förtroendevalda

Kiladalens församling mandatperioden 2022-2025

 

Vid KYRKOVALEN vart fjärde år har alla medlemmar i Svenska kyrkan, från 16 år och uppåt, möjlighet att genom sin röst påverka vilka förtroendevalda som ska styra Svenska kyrkan på riks-, stifts- och församlingsnivå.

 

 
 Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet har omsorg för församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet.  

Ordinarie ledamöter 2022-2025 
Susanne Karlsson, Bergshammar (ordf.)
Gudrun Edlund, Nyköping Bergshammar (vice ordf.)
Mats Strandberg, Enstaberga Tuna
Ann-Marie Haagberg Lönnström, Jönåker Lunda
Astrid Löfling, Enstaberga Tuna
Ola Lundborg, Jönåker Kila
Ulrik Kvist, Nyköping Bergshammar
Lennart Kjellén, Jönåker Kila
Conny Jakobsson, Nyköping Bergshammar
Anita Helmersson, Jönåker Lunda


Ersättare 2022-2025
Anette Thunberg, Nyköping Bergshammar
Mattias Olausson, Jönåker Lunda
Reidar Larsson, Stigtomta Tuna
Fredrik Melén Karlsson Jönåker Lunda
Annelie Karlsson, Enstaberga Tuna
Anne-Marie Berglin, Nyköping Bergshammar

Kyrkoherde
Karin Tallberg (självskriven i kyrkorådet enligt kyrkoordningen)

Kontakt kyrkorådets ordförande Susanne Karlsson: 070-949 21 67 susanne.karlsson3@svenskakyrkan.se


Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom församlingen. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktige utser också ledamöter till kyrkorådet.

Ordinarie ledamöter 2022-2025
Ingvar Franzén, Nyköping Bergshammar (ordf.)
Lennart Kjellén, Jönåker Kila (vice ordf.)
Ulrika Söderström, Nyköping Tuna
Mats Strandberg, Enstaberga Tuna
Ann-Marie Hagberg Lönnström, Jönåker Lunda
Astrid Löfvling, Enstaberga Tuna
Ulrik Kvist, Nyköping Bergshammar
Susanne Karlsson, Nyköping Bergshammar
Jan-Åke Karlsson, Ålberga Kila
Annelie Karlsson, Enstaberga Tuna
Anita Johansson, Ålberga Kila
Conny Jakobsson, Nyköping Bergshammar
Anita Eriksson, Jönåker Lunda
Gudrun Edlund, Nyköping Bergshammar
Anette Thunberg, Nyköping Bergshammar


Ersättare 2022-2025
 Ulf Zettersten, Nyköping Tuna
Margita Ytterberg, Nyköping Bergshammar
Evy Strand berg, Enstaberga Tuna
Åsa Mirheim, Nyköping Tuna
Fredrik Melén Karlsson, Jönåker Lunda
Anita Helmersson, Jönåker Lunda
Anne-Marie Berglin, Nyköping Bergshammar

Kontakt Kyrkofullmäktiges ordförande Ingvar Franzén tel 076-809 09 05 ingvar.franzen@svenskakyrkan.se

Valnämnd

Valnämndens uppgift är bland annat att förbereda för, och genomföra kommande kyrkoval.

Ordinarie ledamöter 2022-2025
Astrid Löfling (Ordf.)
Mats Strandberg (Vice ordf.)
Annelie Karlsson
Anita Helmersson
Gudrun Edlund

Ersättare 2022-2025
Fredrik Melén Karlsson
Anne-Marie Berglin
 

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.