Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kiladalens församling Besöksadress: Kiladalens församling, 61170 Jönåker Postadress: SKOLVÄGEN 28, 61170 JÖNÅKER Telefon:+46(155)57002 E-post till Kiladalens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Kiladalens församling mandatperioden 2018-2021

 

Vid KYRKOVALEN vart fjärde år har alla medlemmar i Svenska kyrkan, från 16 år och uppåt, möjlighet att genom sin röst påverka vilka förtroendevalda som ska styra Svenska kyrkan på riks-, stifts- och församlingsnivå.

 

 
 Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet har omsorg för församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet.  


Ordinarie ledamöter 2018-2021
 
Jan-Åke Karlsson, Ålberga (ordf.)
Gudrun Edlund, Nyköping Bergshammar (vice ordf.)
AnneMarie Berglin, Nyköping Bergshammar
Ulrika Johansson, Nyköping Tuna
Annelie Karlsson, Enstaberga Tuna
Susanne Karlsson, Nyköping Bergshammar
Ulrik Kvist, Nyköping Bergshammar
Elsie Nyström, Jönåker Lunda
Mats Strandberg, Enstaberga Tuna
Ulf Zettersten, Nyköping Tuna


Ersättare 2018-2021
Mattias Hellberg, Jönåker Lunda
Anita Helmersson, Jönåker Lunda
Lennart Kjellén, Jönåker Lunda
Astrid Löfling, Enstaberga Tuna
Håkan Odeberg, Nyköping Bergshammar
Margita Ytterberg, Nyköping Bergshammar

Kyrkoherde
Carl-Johan Falk (självskriven i kyrkorådet enligt kyrkoordningen)

Kontakt kyrkorådets ordförande Jan-Åke Karlsson: 070-620 72 18 mejl


Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom församlingen. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktige utser också ledamöter till kyrkorådet.

Ordinarie ledamöter 2018-2021
Susanne Karlsson, Nyköping Bergshammar (ordf.)
Ulf Zettersten, Nyköping Tuna (vice ordf.)
Anne-Marie Berglin, Nyköping Bergshammar
Gudrun Edlund, Nyköping Bergshammar
Ingvar Franzén, Nyköping Bergshammar
Lars Gustafsson, Enstaberga Tuna
Helena Hammarlöf, Nyköping Bergshammar
Anita Johansson, Ålberga Kila
Ulrika Johansson, Nyköping Tuna
Annelie Karlsson, Enstaberga Tuna
Jan-Åke Karlsson, Ålberga Kila
Lennart Kjellén, Jönåker Lunda
Elsie Nyström, Jönåker Lunda
Mats Strandberg, Enstaberga Tuna
Margita Ytterberg, Nyköping Bergshammar

Ersättare 2018-2021
Sibyl Dahlberg, Enstaberga Tuna
Yvonne Danielsson, Jönåker Lunda
Anita Eriksson, Jönåker Lunda
Mattias Hellberg, Jönåker Lunda
Anita Helmersson, Jönåker Lunda
Mats Johansson, Nyköping Tuna
Håkan Odeberg, Nyköping Bergshammar
Evy Strandberg, Enstaberga Tuna

 
Kontakt Kyrkofullmäktiges ordförande Susanne Karlsson tel 070-949 21 67 

Valnämnd

Valnämndens uppgift är bland annat att förbereda för, och genomföra kommande kyrkoval.

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ordförande i Valnämnden