Kilagården. Grått tvåvåningshus med flaggstång utanför. Svenska kyrkans flagga.
Foto: Annsofi

Enkät - Vad betyder Kilagården för dig?

Kyrkorådet i Kiladalens församling efterlyser dina åsikter och förslag kring framtiden för Kilagården, församlingshemmet invid Kila kyrka

Ett församlingshem är en viktig plats där möten mellan människor sker – eller?
Men ett församlingshem är också ett hus som kräver underhåll och pengar till drift.
Kyrkorådet i Kiladalens församling undersöker för närvarande ett förslag att skapa en mindre samlingslokal i Kila kyrka samt försäljning av Kilagården. Detta främst för att möta församlingens framtida minskade intäkter vilket prognoserna visar förnärvarande.

Kan det finnas andra sätt att lösa detta?

Kyrkorådet efterlyser nu din hjälp. Genom  att du besvarar kyrkorådets enkät ger du värdefull information inför kommande diskussioner och beslut som ska fattas kring en av församlingens fastigheter - Kilagården.

OBS Du väljer själv om du vill lämna dina svar med namn eller helt anonymt

Hur

Enkäten finns som nedladdningsbar pdf här. Fyll i den och skicka/lämna in den till församlingsexpeditionen i Lunda (Jönåker) invid kyrkan. Det går också bra att mejla den till kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se eller lämna i samband med gudstjänst eller annan verksamhet.

Om du vill kan du också använda formuläret längre ned på den här sidan.

När

Kyrkorådet ser fram emot att ta emot dina synpunkter och tankar senast den 30 oktober 2021.

Enkät

ENKÄTEN "VAD BETYDER KILAGÅRDEN FÖR DIG?" - ENKÄT FRÅN KYRKORÅDET I KILADALENS FÖRSAMLING 2021 Ett församlingshem är en viktig plats där möten mellan människor sker – eller? Men ett församlingshem är också ett hus som kräver underhåll och pengar till drift. Kyrkorådet i Kiladalens församling undersöker ett förslag att skapa en mindre samlingslokal i Kila kyrka samt försäljning av Kilagården. Detta främst för att möta församlingens framtida minskade intäkter vilket prognoserna visar förnärvarande. Kan det finnas andra sätt att lösa detta? Nu behöver vi din hjälp – Dina svar är värdefull information inför kommande diskussioner och beslut.

ANVISNING Svara så noggrant du vill/kan. I slutet av enkäten kan du uppge ditt namn och/eller kontaktuppgifter. Observera att det är en helt FRIVILLIG uppgift att ange. Dina svar kan lämnas anonymt.

1. Ange vilket åldersintervall du tillhör

2. jag har besökt Kilagården i samband med

Enkäten är utformad av Ingela Prytz, Olle Sinander, Börje Eriksson, Susanne Karlsson, Gudrun Edlund på uppdrag av kyrkorådet i Kiladalens församling.

TACK för dina svar!