Böcker i hög

Bokcirkeln

Läsintresserade medlemmar i Bokcirkeln träffas en gång i månaden i Kilagården vid Kila kyrka.

Vid träffarna diskuterar vi månadens utvalda bok. Där bestämmer vi också tillsammans vilka böcker som ska läsas härnäst.

Vill du vara med? Kontakta församlingsexpeditionen för information om kontaktpersoner.