Böcker i hög

Bokcirkeln

Läsintresserade medlemmar i Bokcirkeln träffas en gång i månaden i Kilagården vid Kila kyrka.

Vid träffarna diskuteras månadens utvalda bok. Där bestäms också vilka böcker gruppen vill läsa härnäst.

Vill du vara med? (OBS begränsat antal platser)
Kontakta församlingsexpeditionen för information.