Blomvattning
Foto: Anne-Sofie

Gravskötsel

Kiladalens församling sköter om och underhåller de allmänna ytorna på kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda (Jönåker) och Kila.

 

Egna gravplatsen

Som gravrättsinnehavare ansvarar du själv för att den egna gravplatsen och eventuell gravanordning (gravsten, kors etc) hålls i ordnat och värdigt skick. Många sköter gravplatsen själva, men om man önskar kan skötsel beställas av församlingen.

Vill du bara ha hjälp att hålla växtlighet borta omkring gravanordning kan du beställa trimning av gräs. Det går också att beställa skötsel som avser en längre period och som innehåller vår- och sommarplantering med mera.

Avtal om gravskötsel - flera alternativ

Församlingens erbjuder flera skötselalternativ att välja emellan. För vissa alternativ ska du också välja om du vill ha 1- eller 3års skötsel. Ettåriga gravskötslar debiteras med faktura som återkommer varje år så länge beställaren önskar. Gravskötseln avslutas om fakturan inte betalas eller om beställaren avbryter genom kontakt med församlingen. Påminnelse skickas inte ut.

OBS Samtliga priser gäller gravplatser av ”normalstorlek”. För prisinformation avseende skötsel av större gravområden eller s.k. familjegravar - kontakta Kiladalens församling.

Den årliga avgiften debiteras efter vid var tid gällande prislista. Justeringar görs vid varje faktureringstillfälle. 3-åriga alternativ tecknas dock till det pris som gäller vid datum för tecknandet.

Klicka här och läs i folder vilka skötselalternativ som erbjuds innevarande år pdf

 Klicka här och ladda ned blankett/avtal för beställning av gravskötsel pdf
(Kontakta församlingen)

 

Inbetalning skötselavgiften

Om du som är gravrättsinnehavare vill beställa gravskötsel av Kiladalens församling fyller du i en beställningsblankett med önskat skötselalternativ och ev. antalet skötselår. Blanketten undertecknas av samtliga antecknade gravrättsinnehavare och sänds in till församlingen så snart som möjligt. I enlighet med gravrättsinnehavares beställning skickar församlingen ut en faktura i god tid innan skötselsäsongen startar på våren. 
OBS Efter den 30/4 kan endast skötsealternativ nr 1, ”Grästrimning”, beställas.


Information 

Mer information om gravarnas skötsel och avtalen ges av personal på församlingsexpeditionen eller kyrkogårdsvaktmästare. Här kan du också beställa gravskötselavtal och andra dokument. Eller använd kontaktformuläret nedan... 

Här kan du skicka ett meddelande angående kyrkogård och/eller gravplats. Välkommen också att beställa mer information om församlingens gravskötselerbjudanden och beställningsblanketter till din epostadress eller, om så önskas, via brev till hemadressen (OBS dina namn- och adressuppgifter måste i så fall anges men de sparas inte för annat syfte)