Meny

Gravskötsel

Kiladalens församling sköter om och underhåller de allmänna ytorna på kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda (Jönåker) och Kila.

 

egna gravplatsen

Som gravrättsinnehavare ansvarar du själv för att den egna gravplatsen och eventuell gravanordning (gravsten, kors etc) hålls i ordnat och värdigt skick. Många sköter gravplatsen själva, men om man önskar kan skötsel beställas av församlingen.

Vill du bara ha hjälp att hålla växtlighet borta omkring gravanordning kan du beställa trimning av gräs. Det går också att beställa skötsel som avser en längre period och som innehåller vår- och sommarplantering med mera.

Avtal om gravskötsel - flera alternativ

Församlingens erbjuder flera skötselalternativ att välja emellan. För vissa alternativ ska du också välja om du vill ha 1- eller 3årsskötsel. Ettåriga gravskötslar debiteras med faktura som återkommer varje år så länge beställaren önskar. Gravskötseln avslutas om fakturan inte betalas eller om beställaren avbryter genom kontakt med församlingen.

OBS Samtliga priser gäller gravplatser av ”normalstorlek”. För prisinformation avseende skötsel av större gravområden eller s.k. familjegravar - kontakta Kiladalens församling.

Klicka här och läs i folder vilka skötselalternativ som erbjuds pdf

 Klicka här och ladda ned blankett/avtal för beställning av gravskötsel pdf

 

Inbetalning skötselavgiftEN

Om du som är gravrättsinnehavare vill beställa gravskötsel av Kiladalens församling fyller du i en beställningsblankett med önskat skötselalternativ och ev. antalet skötselår. Underteckna blanketten och sänd in den till församlingen så snart som möjligt. I enlighet med gravrättsinnehavares beställning skickar församlingen ut en faktura innan skötselsäsongen startar på våren.


Information 

Mer information om gravarnas skötsel och avtalen ges av personal på församlingsexpeditionen eller kyrkogårdsvaktmästare. Här kan du också beställa gravskötselavtal och andra dokument. Eller använd kontaktformuläret nedan... 

Här kan du skicka ett meddelande angående kyrkogård och/eller gravplats. Välkommen också att beställa mer information om församlingens gravskötselerbjudanden och beställningsblanketter till din epostadress eller, om så önskas, via brev till hemadressen (OBS dina namn- och adressuppgifter måste i så fall anges men de sparas inte för annat syfte)

Kiladalens församling

Kiladalens församling bildades år 2006 genom en sammanslagning av Bergshammars församling, Tuna församling, Lunda församling och Kila församling.
Församlingen är belägen i Kiladalen längs med väg 800 (gamla E4) mellan Nyköping och Norrköping - från Bergshammar via Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Kila och Stavsjö.