Foto: Anne-Sofie

Bergshammars kyrka

Bergshammars kyrka

När Bergshammars kyrka byggdes på 1400-talet ersatte den en äldre kyrka av trä. Kyrkan står kvar i så gott som ursprungligt skick än idag, med bl.a. de ursprungliga valven bevarade. Sakristian byggdes 1680. Kalkmålningarna är gjorda av en målare Peter och togs fram 1967 då de tidigare överkalkats. Motiven är i huvudsak bibliska.

Den medeltida dopfunten har ett fat av mässing från 1950. Träaltaret i ek skänktes till kyrkan 1956 och har ett altarkrucifix från 1800-talet. 1671 byggdes predikstolen, ett verk av stockholmsmästaren Lars Olsson.

Besöka kyrkan

Kyrkorna i Kiladalen är naturligtvis alltid öppna för besök i samband med gudstjänster och andra aktiviteter, men av säkerhetsskäl är de låsta när ingen verksamhet pågår.

Förbokning av besök eller guidad tur i kyrkorna görs via församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter finns i menyn.

Spontana besök kan i vissa fall göras vardagar efter påringning till kyrkogårdsvaktmästare - och under förutsättning att denne har möjlighet att öppna kyrkan. Kontaktuppgifter finns i menyn.

Församlingshem Ottinge och vaktmästeri

Invid kyrkan ligger Bergshammars församlingshem, "Åttinge". Det lilla huset intill inrymmer kontor för församlingspersonal. Vaktmästeriet finns i liten stuga nedanför kyrkan - på Kyrkvägen.

Bergshammars församlingshem
Bergshammars församlingshem - Åttinge Foto: Anne-Sofie

Hitta med appen

Med Trossamfundet Svenska kyrkans mobilapp kan du hitta till Svenska kyrkans församlingar/kyrkor med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också se vad som händer i kyrkorna just nu. Apparna finns för iPhone och Android och är GRATIS.

Mer om Svenska kyrkan

Vill du veta mer om Svenska kyrkan   nationell nivå? 

 Här finns utförligare information om att vara medlem, dopet, konfirmationen, vigseln och begravning och mycket mer.