Kyrkor

I Kiladalens församling finns fyra kyrkor med olika åldrar och karaktärer.

Bergshammars kyrka, Tuna kyrka, Lunda kyrka och Kila kyrka
Fyra vackra kyrkor från olika perioder i historien ser du som färdas på väg 800 mellan Nyköping och Norrköping.
I höjd med Sjukälla gård ligger också Lundäng där resterna efter den äldsta "Kila kyrka" numera är markerad med ett stort kors som syns på höjden söder om vägen.

Besöka kyrkorna
Kyrkorna i Kiladalen är naturligtvis alltid öppna för besök i samband med gudstjänster och andra aktiviteter, men av säkerhetsskäl är de låsta när ingen verksamhet pågår.

Förbokning av besök eller guidad tur i kyrkorna görs via församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter här.

Spontana besök kan i vissa fall göras vardagar efter påringning till kyrkogårdsvaktmästare - och under förutsättning att denne har möjlighet att öppna kyrkan. Kontaktuppgifter här.

Bergshammars kyrka

Bergshammars kyrka i Bergshammar

Tuna kyrka

Tuna kyrka i Tuna

Lunda kyrka

Lunda kyrka i Jönåker

Kila kyrka

Kila kyrka i Kila

Rosa klöver

Gudstjänsterna, musiken och mötesplatserna sommaren 2024

Sommarmånaderna innehåller så mycket gudstjänst, musik, mötesplatser och kulturarv här i Kiladalen. Klicka så får du veta mer om det. En god och trevlig sommar önskar Kiladalens församling!

Kiladalens församling

Kiladalens församling bildades år 2006 genom en sammanslagning av Bergshammars församling, Tuna församling, Lunda församling och Kila församling.
Församlingen är belägen i Kiladalen längs med väg 800 (gamla E4) mellan Nyköping och Norrköping - från Bergshammar via Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Kila och Stavsjö.