Foto: Bert Leandersson /Ikon

Kila kyrka

Kila kyrka - ett smycke vid väg 800!

Under välsignande händer

Med stor glädje har församlingen haft möjlighet att spela in biskop emeritus Martin Lönnebos meditation kring Kila kyrkas unika, guldskimrande kormosaik. Välkommen att se och lyssna!

Kila kyrka

Besök gärna Kila kyrka med Sveriges största och vackraste kormosaik gjord av Bengt-Olof Kälde.

1963 invigdes Kila tredje kyrka. Tidigare kyrkor var från 1100- och 1700-talet.
1700-talskyrkan, som stod nära den nya kyrkan, var byggd av trä i korsform och vitputsad. Den var dock enkel och dåligt uppförd och på 1960-talet var byggnaden i så dåligt skick att man beslöt bygga en helt ny kyrka efter ritningar av arkitekten Kurt von Schmalensee. Den nya kyrkan är byggd i vitslammat tegel i en enkel och stram stil med två smäckra torn förenade av ett förgyllt kors.

Altaret är gjort av granit från trakten och predikstolen fanns redan i 1100-talskyrkan. Här finns också ett "dopfönster" av Jan Brazda och en vävnad, "Livets träd" av Greta Ruda. 

Den välskötta kyrkogården, de mäktiga ekarna, klockstapeln och kyrkan gör området till en sevärdhet.

Kila kyrkoruin
På Lundäng, en kulle vid Sjukälla gård, kan man fortfarande se ruinerna efter den äldsta Kila kyrka. Här firas gudstjänst på sommaren och platsen är utmärkt med ett stort kors som syns väl från väg 800.

Besöka kyrkan
Kyrkorna i Kiladalen är naturligtvis alltid öppna för besök i samband med gudstjänster och andra aktiviteter, men av säkerhetsskäl är de låsta när ingen verksamhet pågår.

Förbokning av besök eller guidad tur i kyrkorna görs via församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter här.

Spontana besök kan i vissa fall göras vardagar efter påringning till kyrkogårdsvaktmästare - och under förutsättning att denne har möjlighet att öppna kyrkan. Kontaktuppgifter här.

Församlingshem
Invid kyrkan ligger församlingshemmet Kilagården.

Kilagården
Kilagården församlingshem Foto: Anne-Sofie

Hitta med appen

Med Trossamfundet Svenska kyrkans mobilapp kan du hitta till Svenska kyrkans församlingar/kyrkor med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också se vad som händer i kyrkorna just nu. Apparna finns för iPhone och Android och är GRATIS.

Kiladalens församling

Kiladalens församling bildades år 2006 genom en sammanslagning av Bergshammars församling, Tuna församling, Lunda församling och Kila församling.
Församlingen är belägen i Kiladalen längs med väg 800 (gamla E4) mellan Nyköping och Norrköping - från Bergshammar via Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Kila och Stavsjö.