Tuna kyrkogård Nya kvarteret sommar
Foto: Anne-Sofie

Kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila är alla belägna invid kyrkorna längs väg 800 mellan Nyköping och Norrköping.

Askgravplats Lunda kyrkogård

Gravskick i Kiladalens församling

I församlingen finns flera olika typer av gravskick. Klicka här och läs kortfattade beskrivningar av förekommande gravskick på kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila. Välkommen att kontakta församlingen för mer detaljer kring vad som gäller vid gravsättning här i Kiladalen.

Blomvattning

Beställa gravskötsel

Kiladalens församling sköter om och underhåller de allmänna ytorna på kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda (Jönåker) och Kila. Församlingen kan också erbjuda skötsel av enskilda gravplatser. Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen eller kyrkogårdsvaktmästare för mer information.

Bergshammars kyrkogård

Kyrkogård dokument

Här hittar du dokument som rör gravsättning och gravskötsel i Kiladalens församling. Doumenten kan också beställas via formuläret nedan eller vid kontakt med församlingsexpeditonen.

Kila kyrka vår

Nyheter kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till kyrkor och kyrkogårdar i Kiladalens församling. Klicka och läs utvalda nyheter från kyrkogårdsförvaltningen. Information om säkerhetskontroller av gravstenar och arbetet med att söka uppgifter om gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavare sökes

Under året tas ett antal gravstenar och andra gravvårdar bort från kyrkogårdarna i Kiladalens församling. Vissa har återlämnats av gravrättsinnehavare medan andra tillfaller församlingen efter att gravrättsinnehavare eller anhörig trots eftersökning inte kan återfinnas. Fortlöpande pågår uppdatering av uppgifter som rör gravrättsinnehavare och även gravskötselavtal och gravsättningar. I våra handlingar saknas i vissa fall aktuella namn- och adressuppgifter för gravrättsinnehavare eller anhöriga varför vi ber kyrkogårdsbesökare och andra om hjälp. Kontakta kyrkogårdsvaktmästare eller församlingsexpeditionen för att kontrollera uppgifter som rör gravplatser som du själv har anknytning till eller har upplysningar om/Kiladalens församling

Återlämnade gravar och gravstenar

När det inte finns någon som är villig eller behörig att vara gravrättsinnehavare kan en gravplats återlämnas till församlingen. Läs mer här om vad som händer sedan...

Bergshammars kyrkogård

Kulturhistoriskt på kyrkogården - och i kyrkorna

Vid västra gaveln på Bergshammars kyrka finns en iögonfallande gravkammare med ett lock av gjutjärn och smidda lyftöglor. Graven saknar inskriptioner och vi vet inte helt säkert dess ursprung och vilka personer som gravsatts där. Läs mer om detta med mera!


Församlingsexpedition och Kyrkogårdsförvaltning
Besöksadress

Svenska kyrkan Kiladalens församling
Iduns väg 17
611 50 Nyköping (Svalsta)

Fakturaadress (Övrig post/leverans till adress ovan)

Kiladalens församling
Fack 77801850
Box 15018
750 15 UPPSALA

Mejlad faktura i pdf-format till 77801850@faktura.svenskakyrkan.se


Telefon och e-post

0155-570 02
kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon- och expeditionstider:

Helgfria tisdagar, onsdagar och fredagar kl 10-12. Andra tider kan meddelande och kontaktuppgifter lämnas via telefonsvarare för uppringning.

Juni-augusti begränsade öppettider. Se rubriken ”kontakt”.

  

Personal kyrkogårdarna

Bergshammars kyrkogård 
Vaktmästare Thomas 072-200 71 34

Tuna kyrkogård 
Vaktmästare Per 072-243 88 75

Lunda kyrkogård 
Vaktmästare Stefan 072-200 71 37

Kila kyrkogård
Vaktmästare Moukles 072-735 30 52

Epost till kyrkogårdsvaktmästare kan också skickas via församlingens epost 

Kiladalens församling

Kiladalens församling bildades år 2006 genom en sammanslagning av Bergshammars församling, Tuna församling, Lunda församling och Kila församling.
Församlingen är belägen i Kiladalen längs med väg 800 (gamla E4) mellan Nyköping och Norrköping - från Bergshammar via Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Kila och Stavsjö.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.