Meny

Kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila är alla belägna invid kyrkorna längs väg 800 mellan Nyköping och Norrköping.

Aktuellt och nyheter från kyrkogårdsförvaltningen 


Församlingsexpedition och Kyrkogårdsförvaltning
Besöksadress

Svenska kyrkan Kiladalens församling
Skolvägen 28
611 70 Jönåker

Ny fakturaadress från 1/1 2019 (Övrig post till adress ovan)

Kiladalens församling
Fack 77801850
Box 15018
750 15 UPPSALA

Mejlad faktura i pdf-format till 77801850@faktura.svenskakyrkan.se


Telefon och e-post

0155-570 02
kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon- och expeditionstider:

Helgfria tisdagar, onsdagar och fredagar kl 10-12. Andra tider kan meddelande och kontaktuppgifter lämnas via telefonsvarare för uppringning.

Juni-augusti helgfria tisdagar och fredagar kl 10-12.

  

Personal kyrkogårdarna

Bergshammars kyrkogård 
Vaktmästare Thomas 072-200 71 34

Tuna kyrkogård 
Vaktmästare Per 072-243 88 75

Lunda kyrkogård 
Vaktmästare Stefan 072-200 71 37

Kila kyrkogård
Vaktmästare Martin 072-735 30 52


Epost till kyrkogårdsvaktmästare kan också skickas via församlingens epost kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se

Mobilapp

Med Trossamfundet Svenska kyrkans mobilapp kan du hitta till Svenska kyrkans församlingar/kyrkor med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också se vad som händer i kyrkorna just nu.
Apparna finns för iPhone och Android och är GRATIS.

Kiladalens församling

Kiladalens församling bildades år 2006 genom en sammanslagning av Bergshammars församling, Tuna församling, Lunda församling och Kila församling.
Församlingen är belägen i Kiladalen längs med väg 800 (gamla E4) mellan Nyköping och Norrköping - från Bergshammar via Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Kila och Stavsjö.