Foto: Kristina Strand Larsson IKON

Musik

I Kiladalens församling finns flera körer för olika åldrar och smaker: Ta ton och sjung med oss!

Kiladalens kyrkokör

Tisdagar i Tuna Kyrka. OBS Platsen. Kl 18.45-21.15    
Ledare: Helena Wanrud, kantor i Kiladalens församling, 072-539 85 62 mejl 

Kören för dig som vill sjunga sånger i varierande svårighetsgrad - i sättning för blandad kör.
Vi jobbar med röstvård, tonbildning, textbehandling, sångarglädje och, inte minst, gemenskap. Kören samarbetar också med andra körer.
Webbsida

Kiladalens Gospel 

Tisdagar i Bergshammars församlingshem. OBS Platsen. Kl. 19.00-21.00
Ledare: Åsa Camara 070-356 69 82 och Olov Österberg 070-651 05 09. Mejl till Kiladalens församling

Kören sjunger amerikansk Gospel med fokus på glädje, gemenskap och uttryck.
Webbsida

Pensionärskören

jämna veckor i Bergshammars församlingshem kl 13.30-15.00
Ledare: Marianne Castegren, tel 070-537 12 39
Mejl till Kiladalens församling
Kören för dig som är dagledig och tycker om att sjunga. Vi sjunger ett mycket blandat program och eftersom vi ibland hälsar på i olika serviceboenden blir det mycket visor och schlager. Och naturligtvis sjunger vi också i kyrkan...!

Förmiddagscafé/Småttingarna 

Tisdagar i Lunda församlingsgård, Jönåker kl 09.00-11.00

Öppen verksamhet för vuxna och barn i sällskap med vuxen. SÅNGSTUND. Frukost, samvaro, pyssel och sångstund m.m. Drop-in.*


Barnkörerna onsdagar i Tuna församlingshem, Iduns väg 17 i Svalsta


KOMPISKÖREN för barn i F-klass-åk 2
kl. 15.30-16.00

SHOUT! för barn fr.o.m. Åk 3-
kl. 16.00–16.45. EH
Barnkörerna leds av församlingens kantor Helena Wanrud och Christine Ankarswärd.

Frågor och anmälan ställs till Helena 072-539 85 62 eller mejl. Även till församlingsexpeditionen eller kontaktforumlär nedan. Ange barnets namn, ålder, vårdnadshavares namn och telefonnummer samt adress. 

 

Kyrktaxi

Om du är folkbokförd i Kiladalens församling och inte själv kan ta dig till gudstjänster i församlingen kan du beställa gratis kyrktaxi. 

Det gäller också i församlingen folkbokförda barn och ungdomar upp till 18 år som behöver kyrktaxin för att kunna delta i församlingens barn/undomsverksamhet (grupper).

Resan bokas via Taxi i Nyköping, tel 0155-21 75 00. Tänk på att beställa även returresan vid bokningstillfället.

Jag vill ha kontakt angående församlingens kör/barnkörverksamhet