Boka lokal

Församlingshemmen i Kiladalens församling kan bokas för minnesstunder, dopkaffe, möten m.m.

För Kiladalens församling är det viktigt att församlingens lokaler är så öppna och tillgängliga som möjligt.  I första hand används de för församlingens alla kyrkliga verksamheter, och aktiviteter för alla åldrar, men församlingen ser gärna att lokalerna används även för andra ändamål. Välkommen att boka!

Församlingshem

Bergshammars församlingshem
Plats: Kyrkvägen, Bergshammar.Invid Bergshammars kyrka.
Max antal personer: 80

Tuna församlingshem 
Plats: Iduns väg 17, Svalsta (ca 1 km från Tuna kyrka).
Max antal personer nedervåning: 30
Max antal personer nedervåning kök: 25 
OBS Övervåning är inte bokningsbar p.g.a. att församlings- och kyrkogårdsexpeditionen flyttat in där fr.o.m. oktober 2021.

Lunda församlingsgård
Plats: Skolvägen 28, Jönåker. Invid Lunda kyrka.
Max antal personer: 60-80
OBS Under vintern/våren 2022 pågår renoveringsarbeten i församlingsexpeditionens f.d. lokaler som ligger vägg i vägg med församlingshemmet. Arbeten pågår INTE i församlingshemmets lokaler.

Kilagården
Plats: Väg 800. Invid Kila kyrka.
Max antal personer övervåning: 90
Max antal personer nedervåning (suterräng): Kontakta personal för information

 

Att boka lokal

Via bokningsansvarig

Lokalerna i församlingshemmen bokas hos bokningsansvarig (Peter Lindbom) på telefon 072-561 65 51 eller mejl.
Bokningsansvarig är anträffbar under dagtid, dock inte då denne är upptagen med annan verksamhet, samtal eller ej är i tjänst. Då lämnas istället ett meddelande enligt anvisning för återkoppling så snart som möjligt.
Observera att din bokning anses vara preliminär och INTE definitiv förrän du har fått en skriftlig eller muntlig bekräftelse från bokningsansvarig eller Kiladalens församling!

Via formulär på webbsidan

Du kan också välja att göra en bokningsförfrågan via formuläret längre ned på denna sida.
Observera även här att din bokning anses vara preliminär och INTE definitiv förrän du har fått en skriftlig eller muntlig bekräftelse från bokningsansvarig eller Kiladalens församling!

 

Priser

Se här intill.  Kontakta bokningsansvarig för närmare information om vilka priser som gäller just din bokning. 

Anvisningar, ordningsregler, säkerhet
Den som kvitterar ut nyckel till bokad lokal ansvarar också för lokalen och för att regler och anvisningar följs.

Lokalerna kan bokas endast mellan kl. 08.00-22.00. (Det är inte tillåtet att vistas i lokalerna kl. 22.00-08.00)

Information och anvisningar medföljer nyckeln och finns dessutom på plats i församlingshemmen. Anvisningarna finns också här i pdf-format.

 

Förfrågan om, och/eller bokning av församlingens lokaler

Om ditt meddelande avser en bokningsförfrågan - fyll i uppgifterna nedan:

VIKTIGT Observera att din bokning INTE är definitiv förrän du har fått en skriftlig eller muntlig bekräftelse från bokningsansvarig eller Kiladalens församling!

Dina uppgifter behandlas enligt gällande regelverk. För mer information om hur Svenska kyrkan behandlar personuppgifter se webben www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter