Kila kyrka vår
Foto: Anne-Sofie

Nyheter kyrkogårdsförvaltningen

20220127 Trädfällning på kila kyrkogård

Följande datum pågår trädfällning på Kila kyrkogård:  31/1, 1/2 och 7/2 2022.
Församlingen ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan medföra. 
För ytterligare information- kontakta församlingen...

20210908 driftstopp bevattning på Lunda kyrkogård

Tyvärr finns fn inget bevattningsvatten i kranarna på Lunda kyrkogård. Under driftstoppet kommer betongkar och vattenkannor att fyllas på med vatten i så stor utsträckning som möjligt.
Felet beror på ansamlingar av växtdelar i Kilaåns strandkant och kommer förhoppningsvis att avhjälpas så snart som möjligt. Kontakta gärna församlingen för mer information...

20210908 MARKERINGAR PÅ GRAVPLATSER

Metallstickor med olika markeringar är utplacerade på gravplatser i Kiladalens församling. Förutom gravplatsnummer anger en färgad tejp på stickan att gravplatsen sköts av församlingen. (Grön tejp = gravplatsen är återlämnad eller utredning pågår)

20210623 Vattenpumpen är lagad

Åvattenpumpen som förser Tuna kyrkogård med bevattningsvatten är nu lagad och det finns återigen vatten i kranarna.

20210611 begränsad vattentillgång på Tuna kyrkogård

Åvattenpumpen som pumpar bevattningsvatten till Tuna kyrkogård har tyvärr gått sönder. Just nu finns vatten i kranarna, men tillgången är under en tid framåt mycket begränsad och kan inte garanteras räcka heller under hela helgen. Påfyllnad sker på måndag igen.
För att spara på vattnet; ta om möjligt med eget vatten på flaska eller i dunk om du vill plantera och sköta om dina planteringar så länge. Reparationsarbeten pågår och vi kommer att meddela via webb/facebook när vattnet åter är tillgängligt som vanligt. Vi beklagar de olägenheter som detta medför för er som besöker kyrkogården...
Mvh Kiladalens församling 0155-570 02 och webb

20210608 Sommarblom

... och nu har sommarblommorna kommit... De planteras ut efterhand på skötselgravarna i Kiladalens församling.

20210423 vårplanterat!

Nu gläds vi åt att vaktmästeriet på kyrkogårdarna i församlingen har planterat ut årets vårblommor på alla skötselgravar. Härliga Penséer!

20210125 Skötselfakturor skickade

Nu är faktureringen av gravskötsel som betalas årligen och nybeställda skötslar klar.  Om du inte har fått väntad faktura inom rimlig tid - kontakta församlingen. 

20201021 Allhelgonahelgen i kiladalen

Stillhet, bön och ljuständning. Under Allhelgonahelgen minns vi särskilt människorna som fattas oss. Vem minns du? Klicka här och läs mer om Allhelgonahelgens gudstjänster och öppettider i kyrkorna här i Kiladalens församing.

20200622 Låneurnor

Nu finns två stycken sk låneurnor att använda vid behov vid begravning efter att kremering har skett (ex. akt med urna) i församlingen. Urnorna är av trä och finns i vitt eller ek. Urnorna rymmer en askkartong eller askpåse (tyg).

20200415 trädnedtagning på bergshammars kyrkogård

Tyvärr har flera träd på kyrkogården drabbats av Almsjuka och har därför nu tagits ned. På grund av annat arbeta kan ”uppstädningen” dröja något.

20200416 vårplanteringen pågår

Just nu pågår vårplanteringen på församlingens fyra kyrkogårdar. Vackra Penséer förgyller vårdagarna!

20200224 TRÄD HAR FALLIT PÅ TUNA KYRKOGÅRD

Pga de starka vindarna under gångna helg har ett träd fallit i kvarteret Nya på Tuna kyrkogård. Delar av trädet har tyvärr orsakat skador på några gravplatser/gravvårdar. Återställning, inkl. borttransport av träd och grenar kommer att ske snarast möjligt. Församlingen informerar berörda gravrättsinnehavare.
OBS Av säkerhetsskäl - var vänlig respektera avspärrade områden!
För mer information kontaktas kyrkoherden, Carl-Johan Falk 070-265 16 56 

20191023 ALLHELGONAHELG I KILADALEN

Stillhet, bön och ljuständning. Under Allhelgonahelgen minns vi särskilt människorna som fattas oss. Vem minns du?
Under Allhelgonahelgen håller kyrkorna i Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila extra öppet för dig som vill gå in och tända ljus, be eller bara vara... 
Klicka här och läs mer om öppettider m.m. och de minnesgudstjänster som hålls i församlingens kyrkor under helgen

20190409 INBROTT IGEN PÅ KILA KYRKOGÅRD!
Tyvärr får vi meddela att Kila kyrkogård återigen haft påhälsning av tjuvar och en stor del av kyrkogårdens maskinpark har stulits. Efter förra inbrottet uppdaterades inbrottsskyddet men tyvärr visade det sig inte vara tillräckligt. Förlusten drabbar församlingen på flera olika sätt och vi ber om överseende med eventuella besvär som även kyrkogårdsbesökaren kan uppleva på grund av detta. Exempelvis kommer vaktmästeriet under en tid att ha begränsade möjligheter att utföra vissa arbeten på allmänna ytor och gravplatser. För mer information kontakta kyrkoherden,  Carl-Johan Falk 070-265 16 56. Församlingsexpeditionen 0155-570 02  kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se

20190322 ARBETEN I BERGSHAMMAR
Från och med måndag 25/3 pågår arbetet med att förbättra tillgängligheten
till Bergshammars kyrka. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan orsaka dig som besöker kyrkan och kyrkogården.                                      Eventuella frågor ställs till kyrkoherden, Carl-Johan Falk 070-265 16 56 eller mejl

20190314 TRÄDFÄLLNING
Under en period under våren kommer trädfällning att ske på samtliga kyrkogårdar i församlingen (Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila). Vi ber om överseende med eventuella olägenheter som arbetena kan komma att orsaka. Eventuella frågor ställs till kyrkoherden, Carl-Johan Falk 070-265 16 56 eller mejl.

20181016 INBROTT PÅ KILA KYRKOGÅRD
Kila kyrkogård har tyvärr drabbats av inbrott och en stor del av kyrkogårdens maskinpark har stulits. Församlingen ber om överseende med eventuella besvär som kan upplevas på grund av att vaktmästeriet tillfälligt har begränsade möjligheter att utföra vissa arbeten på allmänna ytor och gravplatser. För mer information kontakta kyrkoherden,
 Carl-Johan Falk 070-265 16 56. Församlingsexpeditionen 0155-570 02
kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se

20180823 ASKGRAVPLATSEN PÅ LUNDA KYRKOGÅRD INVIGS
Efter förseningar invigs nu askgravplatsen på Lunda kyrkogård. Söndag 2 september kl. 10 firas Familjemässa och verksamheternas höstupptakt och därefter invigs askgravplatsen av kyrkorådets ordförande Jan-Åke Karlsson.  Askgravplatsen är belägen på södra delen av kyrkogården, i samma område som den befintliga minneslunden. Läs mer i kalendern

20171004 NY ASKGRAVPLATS PÅ LUNDA KYRKOGÅRD
Nu har markarbeten inletts inför byggandet av den nya askgravplatsen på Lunda kyrkogård - i anslutning till den befintliga minneslunden. Första etappen av arbetena beräknas vara slutfört inför Allhelgonahelgen 2017. 

20170929 NYTT AVTAL OM GRAVSKÖTSEL - FLERA ALTERNATIV
Församlingens gravskötselavtal har erbjudits under många år men har nu bearbetats och moderniserats. Ändringar sker inför skötselsäsongen 2018 då du kommer att ha fler skötselalternativ att välja emellan. För vissa alternativ ska du också välja om du vill ha 1- eller 3årsskötsel. Klicka för mer information

 20170925 Gravlyktor och vinterdekorationer

Nu avslutas snart sommarskötselsäsongen på församlingens kyrkogårdar och gravrättsinnehavare kan börja sätta ut gravlyktor och lägga på vinterkransar på sina anförvanters gravplatser. Det är lämpligt att göra detta i samband med att vintersäsongen tar vid – några veckor innan Allhelgonahelgen eller i oktober månad.

På våren, inför skötselsäsongens start då gräsklippning och trimningsarbeten kommer igång igen bör gravrättsinnehavaren
ta bort ev. lyktor och vinterdekorationer från gravplatsen senast den 1 maj. Läs mer i pdf

 20170626 Kyrkogårdsvandringar

I samarbete med Sörmlands museum och hembygdsföreningarna kyrkogårdsvandrar vi vid några tillfällen i sommar. Drop in: 
Lördag 5/8 kl. 17.00 på Kila kyrkogård
Måndag 14/8 kl. 18.00 på Lunda kyrkogård i Jönåker
Torsdag 24/8 kl. 17.00 på Bergshammars kyrkogård.

20170626 Sommaröppet i kyrkorna

Under juli och augusti 2017 hålls sommaröppet i alla församlingens kyrkor. varje lördag och söndag kl. 11-15. Välkommen till Kila, Lunda, Tuna och Bergshammars kyrkor!

20161115 nya gravskötselalternativ

För närvarande pågår arbetet med att se över församlingens erbjudanden om gravskötsel, gravskötselavtalen. Mer information om detta kommer att meddelas inför skötselsäsongen 2017 och 2018.

20160802 Bevattning på Kila kyrkogård

Sedan en tid tillbaka är den gamla bevattningsanläggningen på kyrkogården inte i funktion. På alla gravplatser som sköts om och planteras av församlingen finns i stället bevattningslådor som ger växtligheten jämn tillgång på vatten. 

Kiladalens församling sköter om och klipper allmänna och sammanhängande gräsytor på kyrkogården. Gravrättsinnehavare ansvarar, enligt begravningslagen, själv för att resterande del av innehavd gravplats och ytor/gräs kring gravanordning och rabatter hålls i ordnat och värdigt skick.
Innehavare som inte har möjlighet eller själva vill ordna med skötseln av gravplatsen kan beställa sådan. Information om skötselalternativ som Kiladalens församling kan erbjuda finns på anslagstavlor, på webben och kan beställas från församlingsexpeditionen. Välkommen att kontakta oss!

20160613 Kyrkogårdsvandring i Kila

Välkommen att kyrkogårdsvandra på Kila kyrkogård lördag 6 augusti kl 17.00. Vandringen leds av Kila hembygdsförening.
Efter vandringen är det allsång i Kila kyrka tillsammans med Göran Bjarnegård.

20160525 Markeringar på gravplatser

Under 2016 placeras metallstickor med olika markeringar ut på gravplatser på kyrkogårdarna i Kiladalens församling. Färgad tejp på stickan markerar att gravplatsen sköts av församlingen. (Grön färg betyder att gravplatsen är återlämnad till församlingen eller att utredning pågår) Vår förhoppning är att stickorna också kommer att underlättar kommunikationen kring gravplatserna då gravplatsnumret anges på dem.

20160401 BORTTAGNING AV GRAVLYKTOR OCH VINTERDEKORATIONER

Inför skötselsäsongen ombeds gravrättsinnehavare  ta bortgravlyktor och vinterdekorationer från gravplatsen senast den 1 maj 2016.
Därefter kan föremålen, av arbetsmiljöskäl, flyttas från platsen av kyrkogårdens
personal. 
Lämplig tid för utsättning av lyktor och vinterdekorationer
inför Allhelgonahelgen i höst är tidigast 2-3 veckor innan helgen
infaller. Läs mer

20160401 GRAVSKÖTSEL

Kiladalens församling sköter om och underhåller de allmänna ytorna på
kyrkogårdarna. Gravrättsinnehavare ansvarar själv för att den egna gravplatsen
hålls i ordnat skick. Många sköter sina gravplatser själva, men om man önskar
kan man också beställa skötsel av församlingen. Flera alternativ finns, både med
och utan plantering. Läs mer i vänstermenyn här intill.

20160401 NEDLAGDA GRAVSTENAR

Av säkerhetsskäl läggs  gravanordningar som bedöms som alltför ostadiga ned på marken. Därefter  kontaktas gravrättsinnehavaren som enligt bestämmelserna är ansvarig för att avgöra om gravanordningen ska återställas eller tas bort från platsen.

Frågor beträffande nedlagda gravanordningar ställs i första hand till
kyrkogårdsvaktmästare på respektive kyrkogård.

Stensäkerhet

Nedlagda gravstenar

Av säkerhetsskäl läggs gravanordningar, tex gravstenar, som bedöms som instabila ned på marken. Därefter kontaktas gravrättsinnehavaren som enligt bestämmelserna är ansvarig för att avgöra om gravanordningen ska återställas - och hur - eller tas bort från platsen. Om gravstenar efter en tid fortfarande ligger kvar kan det bero på 
att kyrkogårdsförvaltningen letar gravrättsinnehavare/anhöriga men inte har lyckats få kontakt.

att gravrättsinnehavare har uppmärksammats på problemet men ännu inte har åtgärdat gravstenen.

Obs. En gravplats måste inte ha en gravsten/anordning. Plantering eller annan utsmyckning kan ändå finnas på platsen.

Kontakt

Frågor beträffande gravplatserna besvaras av respektive kyrkogårdsvaktmästare eller församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter finns i menyn.

Gravrättsinnehavare sökes

Under året tas ett antal gravstenar och andra gravvårdar bort från kyrkogårdarna i Kiladalens församling. Vissa har återlämnats av gravrättsinnehavare medan andra tillfaller församlingen efter att gravrättsinnehavare eller anhörig trots eftersökning inte kan återfinnas.

Fortlöpande pågår uppdatering av uppgifter som rör gravrättsinnehavare och även gravskötselavtal och gravsättningar. I våra handlingar saknas i vissa fall AKTUELLA namn- och adressuppgifter för gravrättsinnehavare eller anhöriga varför vi ber kyrkogårdsbesökare och andra om hjälp.

Kontakta kyrkogårdsvaktmästare eller församlingsexpeditionen för att kontrollera uppgifter som rör gravplatser som du själv har anknytning till eller har upplysningar om.

Kiladalens församling

Kiladalens församling bildades år 2006 genom en sammanslagning av Bergshammars församling, Tuna församling, Lunda församling och Kila församling.
Församlingen är belägen i Kiladalen längs med väg 800 (gamla E4) mellan Nyköping och Norrköping - från Bergshammar via Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Kila och Stavsjö.