Vid bokning

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du bokar lokal hos oss.

Vid uthyrning av lokaler behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att kunna ta ut avgifter och skicka ut relevant information. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Dina personuppgifter gallras regelbundet.

Kontakt

Vid frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter,
kontakta Olaf Traulsen, kyrkoherde, 0554-68 80 82.

Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg, inTechrity, 072-549 64 34.