Foto: HOerwin56, Pixabay

Vem gör vad på kyrkogården ?

Information och prislista

Kyrkogårdarna i Kävlinge församling

På begravningsplatserna i Kävlinge församling förbereder vi oss för den kommande säsongen samt skötseln och vården om våra begravningsplatser och kyrkogårdar.

Vem gör vad på kyrkogården?

Kyrkogårdsförvaltningen
En viktig del i arbetet på begravningsplatserna är skötseln av de stora grönytor som en kyrkogård ofta har.  Kyrkogårdsförvaltningen har till uppgift att sköta om alla allmänna ytor, vilket även inkluderar gravplatser som har återgått till förvaltningen. 
Det innebär ett stort och ständigt pågående arbete med gräsklippning, rensning av grusgångar, trädklippning och plantering av blommor med mera.

Enskilde gravrättsinnehavaren
Även för den enskilde gravrättsinnehavaren börjar en intensiv säsong där det är dags att städa gravplatsen efter vintern och göra den fin inför sommaren. 
Men även på vinterhalvåret behöver man göra vid sin gravplats bl.a ta bort vissna löv, blommor, krans och grane.

Det kan vara plantering av nya blommor eller annan smyckning som gör gravplatsen vacker.  Det är nämligen gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs. 

Det är också gravrättsinnehavaren som också ser till att eventuell gravsten är dubbad och rätt förankrad.

Hjälp att vårda graven?
Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga och förutsättningarna för detta kan variera från person till person.  Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv kan vi hjälpa dig.

Vi erbjuder olika tjänster, vilka regleras genom ett gravskötselavtal.  Ett gravskötselavtal i kan innehålla t ex grundskötsel, planteringar, granristäckning med mera.                        

Gravskötselavtal för Kävlinge församling
Det är Kyrkofullmäktige i Kävlinge församling som fastslår riktlinjer och taxor för församlingens åtagande vid skötsel av gravplatser.  Avgift för vård och eller smyckning kan betalas årsvis eller om så önskas för tre år i taget.  Avgiften är också beroende av vilket gravskick som skall skötas och storlek på graven.

Grundavtal för gravvård
Tecknar du ett grundavtal för gravvård ingår följande i avgiften:

  • Gravplatsen hålls i värdigt skick och vårdas med 3 veckors intervall under perioden 1 april till 1 december.
  • Även under vintermånaderna 1 december till 30 mars hålls gravplatsen fin (tar bort nedfallna grenar och annan växtlighet).
  • Vissna blommor och dylikt borttages en gång per vecka.
  • Finns det infattningsbuxbom vid gravplatsen klipps denna vartannat år.

Övrig skötsel såsom utsmyckning och plantering kan ingå i avtalet och debiteras enligt prislista nedan. För borttagning/plantering av buskar debiteras timlön.

(Reparation av anläggningen, ersättning av växter, underhållsåtgärder på gravvård, vattning och riktning ingår inte i vården.)

Prislista för 2024 övrig gravskötsel utöver grundavtalet.

Smyckning pris per styck:

Mini Påsklilja             60kr                          

Ljung                          92kr                          

Pensé                         22kr

Begonia     Röd          40kr    

Isbegonia                   22kr

Lobelia       Blå           22kr

Pelargon                     86kr          

Tagetes                       22kr

Singel                        120kr per hl

Grane                        150kr (skötsel)

Vinterkrans               195kr (skötsel)

Grane                        185kr (ej skötsel)   

Vinterkrans               240kr (ej skötsel)   

Grane i bunt              160kr

Jord                            105kr

Avgift för extra arbete: 500kr/timme 

 

För mer information och beställning 

Kontaktuppgifter

Kävlinge församling

Telefon: 046-73 99 00, 9.30–12, onsdagar stängt
Mejl: kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se 

Post/Besöksadress: Västergatan 7, 244 30  Kävlinge