Foto: Marie, Vaktm

Våra buxbomshäckar

Sjuka eller bara torra?

Tyvärr så ser en del av våra buxbomhäckar ut som bilden ovan.  

Vi håller på i samarbete med Länsstyrelsen att gå igenom våra kyrkogårdar för att se om dom är drabbade av buxbomsjuka eller bara har blivit för torra. 

Under år 2022 började vi ta jordprover på kyrkogårdarna i Lilla Harrie, Stora Harrie, Södervidinge och Korsbaka och skickade på analys.  Resultatet visar på näringsbrist.  Vi har därför påbörjat vattning/gödsling av bla kompostte på kyrkogårdarna.  Gamla kyrkan och Virke kyrkogårdar berörs inte.

Andra församlingar som har använt sig av kompostte och gödsling har fått mycket bra resultat och vi hoppas att det faller väl ut hos oss också. 

Detta är ett projekt som tar ett par år att få rätt på och vi kan inte sätta nya häckar förrän jorden fått näring.  

Vi kommer även att låta blad som faller ner ligga kvar under häckarna så dom får ”mat” och vi uppmanar även gravrättsinnehavare som sköter sina egna gravar att göra detsamma så våra häckar blir fina igen.

Tyvärr har det tagit lång tid innan vi kunnat påbörja detta projekt men ibland tar det tid innan man hittar ”rätt lösning på problemet”.

Många gravrättsinnehavare har hört av sig till oss och önskar att vi planterar nya häckar.  Vi får inte lov att ta bort eller plantera nytt utan Länsstyrelsens godkännande och en god jord är förutsättning för att häckar ska kunna växa.