Tillgänglighet Birgittasalen

Hörselnedsättning

Hörselslinga finns.

Synnedsättning

Grön psalmbok med större text finns att tillgå.

Rörelsehinder/rullstol

Dörröppnare finns på entréplan.

Hiss finns från entréplan till Birgittasalen.

Kila över trösklar finns.

Handikapptoalett finns.

WIFI finns ej.