Tillgänglighet i kyrkor och kapell

Hörselnedsättning 

Det finns hörselslinga i samtliga kyrkor men inte i Kristofers kapell.

Synnedsättning 

Grön psalmbok med större text finns att tillgå.

Rörelsehinder/rullstol 

Korsbackakyrkan och Lilla Harrie kyrka har fasta ramper.

Södervidinge kyrka och Virke kyrka, finns ramper att lägga ut.

Gamla kyrkan, Stora Harrie kyrka och Kristofers kapell, behövs ingen ramp.

Övrigt

Handikapptoalett finns i samtliga kyrkor förutom Virke kyrka.

I Södervidinge kyrka finns ett trappsteg dolt under mattan framme i koret.

I Virke kyrka finns ett trappsteg mellan torn och vapenhus.  Ett trappsteg mellan vapenhus och långskepp och ett trappsteg mellan långskepp och kor.

Vid nattvarden finns alltid glutenfria oblater och avalkoholiserat vin.

WIFI finns ej.

Dörröppnare finns ej.