Korsbacka Mellan
Foto: Å-M, Kävlinge förs.

Olika gravskick

Våra kyrkogårdar är uppdelade i olika områden där man kan ha gravsättning för kista, urna eller i minneslund

Tradionell gravplats

Finns på samtliga kyrkogårdar (bortsett från Gamla kyrkan).

 • Gravsättning av kista eller urna i anhörigas närvaro
 • Gravrättsinnehavare ansvarar för skötsel och sten
 • Gravrätten upplåts på 25 år och förlängs automatiskt utan kostnad om man inte meddelar pastorsexpeditionen att den inte ska förlängas
 • Gravfrid gäller alltid i 25 år efter senaste gravsättningen
 • Det går att köpa vissa skötseltjänster, kontakta pastorsexpeditionen på telefon 046-739900 (kl. 9.30-12, onsdagar stängt)

 

Urnlunden

Finns på Korsbacka och Stora Harrie kyrkogårdar.

 • Gravsättning av urna i anhörigas närvaro
 • Gravrättsinnehavare ansvarar för skötsel och sten
 • Gravrätten upplåts på 25 år och förlängs automatiskt utan kostnad om man inte meddelar pastorsexpeditionen att den inte ska förlängas
 • Gravfrid gäller alltid i 25 år efter senaste gravsättningen
 • Det går att köpa vissa skötseltjänster, kontakta pastorsexpeditionen på telefon 046-73 99 00 (kl.9.30-12, onsdagar stängt)

 

Askgravplats

Finns på Korsbacka, Södervidinge, Lilla Harrie och Stora Harrie kyrkogårdar och är ett mellanting mellan vanlig gravplats och minneslund.  Gravområde är ett område inom vilket askor efter avlidna grävs ner med avskiljande av bestämda gravplatser som upplåts med en begränsad gravrätt.

 • Gravsättning av urna i anhörigas närvaro
 • Gravrättsinnehavare betalar en summa för sten och namnplatta med gravering och för skötsel i 25 år av den gemensamma askgravplatsen
 • Församlingen tillhandahåller sten, namnplatta och gravering som beställs när faktura är betald, tar ca. 2-4 månader för leverans.  Storlek på sten, färg och teckensnitt är förutbestämt av kyrkorådet
 • Det är endast makar/sambo som kan gravsättas tillsammans
 • Det finns plats för ett eller två stoft i urna på varje gravplats
 • Man får lov att sätta snittblommor i vas vid sten, gravljus i ljusbärare samt en mindre minnessak som får plats uppe på stenen.  Vaktmästare tar omedelbart bort sådant som inte får stå vid sten
 • Kyrkovaktmästare ansvarar för skötsel
 • Gravrätten upplåts på 25 år efter senast nedlagd person och går inte att förlänga

 

Minneslund

Finns på Korsbacka och Stora Harrie kyrkogårdar.

 • Anhöriga får inte närvara vid gravsättning av aska men får ett meddelande via brev när det har skett
 • Det finns iordningsställda platser för gravljus och blommor