Samling kring krubban i Korsbackakyrkan

Vad är en julafton om vi inte samlas kring krubban för att höra historien om när det lilla Jesusbarnet kom till världen? Välkommen till Korsbackakyrkan klockan 11 på julafton!